Prøveadgang til praxisOnline

Praxis tilbyder adgang til digitale undervisningsmaterialer og den nyeste læringsteknologi

Vi tilbyder skoler 3 måneders gratis adgang til vores digitale læringsmaterialer og -teknologier for at gøre det muligt for lærere og elever at fortsætte undervisningen som online-læring.

Gennem vores læringsplatform praxisOnline tilbyder vi bl.a. adgang til læringsmaterialer målrettet FGU, EUD og EUX.

Materialerne i læringsplatformen består af webBøger®, der indeholder tekst, billeder, video, indbyggede ordbøger og integreret oplæsningsfunktion. I praxisOnline findes også talrige interaktive læringsforløb, der er udviklet og klar til brug, men som kan tilpasses og redigeres af den enkelte lærer til den unikke læringssituation, vi står overfor netop nu.

Derudover åbner vi for adgang til vores nye adaptive læringsteknologi Boost®, som indeholder adaptiv matematiktræning til FGU samt 4., 6. og 9. klassetrin. Her kan du lade dine elever træne matematik hjemmefra i en læringsteknologi, som tilpasser sig den enkelte elevs behov.

Som underviser kan du tilmelde dig intro- og inspirationswebinarer, som afholdes dagligt i perioden frem til og med 27. marts.

Skriv til support@praxis.dk, og oplys hvilken skole du underviser på for at få adgang til alle materialerne.

God fornøjelse,

Praxis