Kursus: COVID-19 - Sådan undgår du smitte

Nyt kursus klæder elever på til skolestart i den nye corona-virkelighed

Vi vil gerne hjælpe til, at I ude på skolerne får en så sikker skolestart som muligt og tilbyder derfor alle ungdomsuddannelsesinstitutioner et adaptivt certificeringskursus "COVID-19 - sådan undgår du smitte" til elever, ansatte og undervisere, som vil være frit tilgængeligt fra den 15. april. Certificeringen har fokus på sygdommen, smitteveje, inkubationstid, hygiejne, særlige risikogrupper, mental sundhed og de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Certificeringen er adaptiv, dvs. tilpasset elevens niveau og kendskab til COVID-19, og kan gennemføres på cirka 20 minutter.

Hvad indeholder kurset?

Kurset er udviklet i samarbejde med Area9 og med en række nationale og internationale læger. Det tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger og lærer blandt andet kursisten:

  • At angive forholdsregler i skoletiden under coronapandemien
  • At definere coronavirus og COVID-19
  • At angive generelle forholdsregler under coronaviruspandemien
  • At identificere smitteveje og smittekilder for COVID-19
  • At angive symptomer på smitte med COVID-19
  • At angive gode råd for opretholdelse af god mental sundhed under coronapandemien

Hvordan kommer jeg i gang?

Vi er i dialog med skoleledelserne rundt i landet, som netop nu tager stilling til, om din skole vil stille forløbet til rådighed for jeres elever eller ej. Du kan tage kontakt til din skoles ledelse for at høre om udfaldet af beslutningen hos jer.

Beslutning skal træffes af ledelsen på din skole. Før denne er truffet, vil du derfor som elev eller underviser ikke kunne benytte kurset.