Forfatter - konsulent

Har du lyst til at blive forfatter eller faglig konsulent i Praxis?

Forfatter
Går du med en forfatter i maven? 

Er du lærer, som til daglig underviser? Er du fagperson eller ekspert inden for et fagområde? Har du gode idéer eller måske allerede et manus i skuffen, så hører vi gerne fra dig.

Vi udgiver læremidler og fagbøger til mange områder, særligt inden for eud, de gymnasiale uddannelser, samt tekniske og merkantile kortere og videregående uddannelser.

Forfatteropgaven honoreres typisk med royalty, og der indgås en kontrakt med redaktøren om dette.

Send en mail til en af vores redaktører

 

Konsulent
Kvalitetssikring af vores læremidler og fagbøger er vigtigt! Vi søger løbende faglige konsulenter, som kan hjælpe os med denne opgave.

Er du lærer, som til daglig underviser, og har du erfaring med et fagligt område, som vores udgivelser dækker?

Har du lyst til at bidrage med fx:

  • indledende sparring med vores redaktør om en udgivelses opbygning, omfang, niveau, m.v.

  • løbende sparring med redaktøren om aktuelle og relevante manuskripter

  • afprøvning af en webBog/iPraxisforløb i en undervisningssituation 

Opgaven som faglig konsulent aflønnes med et engangshonorar, som aftales med redaktøren.

Kontakt
Charlotte Højrup
cmh@praxis.dk
2086 6216