Om bøger & læremidler

både på papir og i digital form ...

Kort om vores fagbøger og læremidler ...

I over 100 år har vi udgivet i tusindvis af fagbøger og læremidler på papir. Teknologien har i årenes løb udviklet sig kolossalt og givet os muligheden for også at lave digitale udgivelser. Og de nye interaktive muligheder åbner op for mange nye spændende undervisnings- og læringsprocesser.

Alle kan forholde sig til, hvad en papirbog er. Men når det drejer sig om digitale udgivelser, er det ofte nødvendigt at sætte lidt flere ord på og forklare om de forskelle og muligheder, det indebærer.

eBog+®: En papirbog kan udgives i en digital version, der ligner papirudgaven, men som læses på en skærm - en sådan kalder vi hos Praxis for en eBog+®.

Fordelen ved elektroniske bøger frem for papirbøger er, at det kan være praktisk at opbevare sine bøger digitalt, og det er nemmere at have sine bøger med sig rundt - særligt hvis man skal bruge dem både på uddannelsesstedet og hjemme. En eBog+® har indbygget søgefunktion og oplæsningsmulighed.

webBog®: En digital bog kan også være interaktiv og fungere både fleksibelt og differentieret med mulighed for dialog mellem lærer/underviser og elev/studerende. Vores egne interaktive bøger - som vi har udviklet i Praxis - kalder vi for webBøger®.

Fordelen ved webBøger® er, at de kan mange flere ting, både pædagogisk og brugermæssigt, og er langt lettere at holde opdaterede end traditionelle bøger.

 

En webBog® indeholder typisk et afgrænset fagstof eller kernestof, som man kender det fra en almindelig papirbog, samt generelle øve- og refleksionsopgaver. Indholdet følger kendte principper fra faglig læsning, og der er fokus på læringsmål og alle væsentlige faglige begreber. En webBog® indeholder desuden ordforklaringer til både faglige begreber og gråzoneord, lige som der er før-, under- og efteraktiviteter.

iPraxis®: Endnu større grad af interaktivitet er muligt i vores digitale læringsforløb - kaldet iPraxisforløb®. Forløb indeholder aktiviteter, mulighed for opgaveaflevering samt dialog mellem elever og underviser. 

iPraxisforløb® supplerer ofte vores webBøger®, og de kan være fagligt tonede, indeholde cases, temaundervisning, ugelange forløb mv.

Lærere kan kopiere, redigere og tilpasse deres kopi efter ønske og behov, fx ved at lægge egne materialer ind og fjerne, skjule eller ændre rækkefølgen på indholdselement. Eleverne kan evalueres undervejs, ligesom progressionen kan følges.

 

KØB FAGBØGER OG LÆREMIDLER I VORES WEBSHOP.