IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
343 , 20 kr.
429 , 00 kr.
Økonomistyring i praksis eBog+

Økonomistyring i praksis eBog+

for serviceøkonomer

NY TITEL. TIDLIGERE: ØKONOMI FOR SERVICEØKONOMER.

Økonomistyring i praksis er til dig, der enten studerer på serviceøkonomuddannelsen eller læser et af akademifagene ‘Økonomistyring i praksis’ eller ‘Anvendt økonomi’. Herudover kan alle, der har økonomisk ansvar i hotel-, restaurant- og
oplevelsesvirksomheder, finde inspiration til indsatsområder og mulige forbedringstiltag.

Økonomistyring i praksis giver en praktisk indføring i den økonomiske styring i en hotel-, restaurant- eller oplevelsesvirksomhed og indeholder generel regnskabsøkonomisk teori. Du kan bl.a. læse om regnskabsopstilling, markedsforhold
og virksomhedens omkostninger, prisfastsættelse og distribution, regnskabsanalyse, planlægning og ressourcestyring, investering, finansiering, værdiansættelse og økonomi i forretningsudvikling.

Økonomistyring i praksis indeholder praksisnære cases og eksempler, der er specielt relevante for oplevelseserhvervet, og som kan danne grundlag for egne cases. Endvidere er der et kapitel, som er en opsamlende case, hvor bogens
teori udfoldes i praksis.

Indhold

Forord

Kapitel 1 Introduktion til økonomiforståelse
1.1. Introduktion til økonomiforståelse
1.2. Din rolle som økonomistyrer
1.3. Servicebranchen, dens virksomheder og organisationer

Kapitel 2 Regnskabsopstilling
2.1. En kort introduktion
2.2. Internt regnskab
2.3. Eksternt regnskab
2.4. Supplerende regnskabsoplysninger
2.5. Case: Opstilling af et regnskab til analysebrug
2.6. Opsummering

Kapitel 3 Markedsforhold og virksomhedens omkostninger
3.1. Markedsforhold
3.2. Markedsformer
3.3. Forskellige typer økonomisk virksomhed
3.4. Priselasticitet
3.5. Omkostningsforhold
3.6. Kalkulationer
3.7. Case: Omkostningsstruktur i en fitnessvirksomhed
3.8. Opsummering

Kapitel 4 Prisfastsættelse og distribution
4.1. Introduktion til prisfastsættelse og distribution.2. Den teoretiske prisfastsættelse
4.3. Sammenhæng mellem pris og afsætning
4.4. Prisfastsættelse I praksis
4.5. Minimumspriser
4.6. Prisdifferentiering
4.7. Case: Prissætning i en eventvirksomhed
4.8. Indtægtsstyring
4.9. Case: Hotelvirksomhedens arbejde med indtægtsstyring
4.10. Distributionskanaler
4.11. Case: Restaurant, der anvender loyalitetskort som salgskanal
4.12. Opsummering

Kapitel 5 Regnskabsanalyse
5.1. Introduktion til regnskabsanalyse
5.2. Opstilling til analysebrug
5.3. Analyse af indtjeningsevne
5.4. Analyse af rentabilitet
5.5. Analyse af kapitaltilpasning
5.6. Analyse af finansiering
5.7. Analyse af likviditet og soliditet
5.8. Analyse af hele virksomhedsperspektivet
5.9. Strategisk analyse
5.10. Case: Regnskabsanalyse som beslutningsgrundlag
5.11. Opsummering

Kapitel 6 Planlægning og ressourcestyring
6.1. Introduktion til planlægning og ressourcestyring
6.2. Budgetlægning
6.3. Resultatbudget
6.4. Likviditetsbudget
6.5. Balancebudget
6.6. Målsætning og budgetkontrol
6.7. Hjælpeværktøjer
6.8. Eksempler til træning i budgettering
6.9. Case: Opstilling af budgetkontrol og målstyring på café
6.10. Opsummering

Kapitel 7 Investering
7.1. Introduktion til investeringer
7.2. Metoder til investeringsbeslutning
7.3. Følsomhedsanalyse
7.4. Renteberegning – en samlet oversigt
7.5. Eksempler til forståelse af investeringsberegninger
7.6. Case: Udvidelse med nye hotellejligheder
7.7. Opsummering

Kapitel 8 Finansiering
8.1. Introduktion til finansiering
8.2. Lånetyper
8.3. Finansielle institutioner
8.4. Virksomhedens finansielle dispositioner
8.5. Virksomhedens balancestruktur
8.6. Eksempler til forståelse af finansieringsforhold
8.7. Case: Rødvig Bade

Kapitel 9 Værdiansættelse
9.1. Introduktion til værdiansættelse
9.2. Værdiansættelsesmetoder
9.3. Forberedelse til salg
9.4. Case: Værdiansættelse
9.5. Opsummering

Kapitel 10 Økonomi i forretningsudvikling
10.1. Økonomi i forretningsudvikling
10.2. Case: VenueCph

Appendix
Nøgletalsoversigt
Stikord
Caseoversigt

Litteraturliste

Forord

Velkommen til Økonomistyring i praksis, for serviceøkonomer, der indeholder generel økonomisk teori, særlig målrettet service- og oplevelsesbranchen.

Bogen henvender sig til studerende på serviceøkonomuddannelsen og til dem, der læser akademifagene ’Økonomistyring i praksis’ eller ’Anvendt økonomi’. Herudover kan alle, der har økonomisk ansvar i hotel-, restaurant- og oplevelsesvirksomheder finde inspiration til indsatsområder og mulige forbedringstiltag.

Bogen er en 4. udgave som er udbygget på flere områder, der er aktuelle for service- og oplevelsesbranchen. Afsnittene omhandlende deleøkonomi, strategi, distributionskanaler, samt værdiansættelse er blevet udvidet med mere teori og flere praktiske eksempler. Den nye udgave indeholder derudover flere konkrete anvisninger til metoder for den økonomiske styring. I et nyt kapitel 10 er der blevet tilføjet en opsamlende case, hvor bogens teori udfoldes i praksis.

Der er særligt fokus på, at bogens teori understøttes af eksempler, cases, fakta- og refleksionsbokse, som hjælper læseren med at forstå teorien og omdanne denne til praksis. Det giver mulighed for at forstå de grundlæggende begreber og økonomiske sammenhænge, og dermed nå et højere taksonomisk læringsniveau, hvor læseren med udgangspunkt i teorierne, selvstændigt kan vurdere praksisnære problemstillinger. De udvalgte problemstillinger knytter sig til målene for læringsudbytte, som er beskrevet i uddannelsernes nationale studieordninger.

Det praksisnære perspektiv i undervisningen gør det muligt for den studerende, på baggrund af det specialudviklede værktøj ’Udviklingscirklen®’, at identificere, analysere og implementere løsninger på de komplekse problemstillinger i forløbet, samtidig med, at der sker en udvikling af egne styrkesider.

Bogens mange cases er uddrag af mange års undervisning på Asnæs & Vangstrup, Akademi for Restaurant- og Hotelledelse, hvor deltagerne netop arbejder med aktuelle problemstillinger og udfordringer i deres egen virksomhed. Alle eksempler er derfor praksisnære, da de er inspireret af de flere hundrede virksomhedsledere og ejere, der har gået på Akademiet. En særlig tak til de studerende for, at de altid evner at sætte virkeligheden på spidsen i forhold til teorien.

3. udgave af bogen er oversat til engelsk og der er udarbejdet en opgavesamling, som knytter sig til hver af bogens overordnede temaer: Opgavesamling til Økonomi for serviceøkonomer. Tjek www.praxis.dk for yderligere info.


Juni 2020
Annette Vangstrup

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
01. jul. 2020

ISBN:
9788757136036
Udgave: 4 Fag: Serviceøkonom Niveau: Kort videregående uddannelse-Kort videregående uddannelse Forlag: Praxis
429 , 00 kr.
343 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx