IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
49 , 00 kr.
61 , 25 kr.
MedieDK

MedieDK

Log på praxisOnline med dit UNI-login, og få et gratis lærereksemplar.

 

Denne bog og tilhørende website er beregnet for medieundervisningen i faget dansk i alle gymnasiale uddannelser – det almene gymnasium, handelsgymnasiet, teknisk gymnasium og hf. Den dækker alle de krav, der i bekendtgørelser og læreplaner stilles til inddragelse af medier i gymnasieskolens danskundervisning – og mere til. Den er desuden egnet til brug i undervisningen på fx seminarier og andre uddannelser, hvor man arbejder med medier og kommunikation. I medieDK arbejdes med et bredt mediebegreb, der omfatter centrale massemedier som aviser, film og tv, interpersonelle medier som telefon, sms og e-mail samt sociale og interaktive medier som Facebook og online computerspil. Desuden behandles vekselvirkningen mellem medier, kultur og samfund samt mediernes øgede samspil med hinanden.

Fremstillingen lægger vægt på at styrke tre kompetencer i beskæftigelsen med medier: analytiske færdigheder, historisk forståelse og teoretisk refleksion. Gennem en række konkrete analyser af fx nyheder, spillefilm og sms-kommunikation introduceres en række analytiske værktøjer, ligesom analyserne demonstrerer, hvordan en konkret medieanalyse kan se ud. Medierne behandles ikke kun i en nutidig sammenhæng, som det ellers ofte er tilfældet. Dels har medierne og de enkelte genrer selv en interessant historie, og dels har medierne spillet en vigtig rolle i den historiske udvikling af kulturen i Danmark. Der er et betydeligt fokus på danske mediers rolle både historisk og aktuelt, men medier må også forstås i en global sammenhæng. Medier og genrer i Danmark har udviklet sig i samspil med andre landes medier, ligesom medierne har været – og fortsat er – et vindue ud til den store verden.

Der er mulighed for at arbejde på flere faglige niveauer med medieDK, så bogen kan indgå på alle tre gymnasietrin. Eksempelvis kan analysen af nyhedstekster, spillefilm og computerspil samt dele af det historiske stof med fordel anvendes på et tidligere tidspunkt i undervisningen. Den gradvise introduktion af begreber og teorier åbner mulighed for, at der også sidst i gymnasieforløbet er udfordringer i alle sværhedsgrader.

Mediernes tekster spiller en vigtig rolle i medieDK, men bogen behandler hele det kommunikative kredsløb fra afsender over tekst til modtager. Mange medietekster produceres af professionelle medievirksomheder, og for at forstå teksternes form og indhold må man vide noget om de institutionelle rammer omkring medierne. Det er i mødet med mediernes modtagere og brugere, at medierne får betydning, både for det enkelte individ og for kulturen som helhed. Derfor inddrages teorier om meningsdannelse og viden om brugernes medieadfærd. Bogen inddrager således et sociologisk perspektiv på medierne, på samme måde som litteratursociologien har forsøgt at tilføre litteraturanalysen et større helhedssyn.

Der er flere muligheder for at anvende medieDK i tværfagligt samarbejde, også i tilknytning til studieretningsprojekt, studieområde og almen studieforberedelse. Ved at sætte fokus på mediernes historie, sprog og samfundsmæssige betydning lægger medieDK op til tværfagligt samarbejde med historie, øvrige sprogfag og samfundsfag. Mediernes tekniske sider kan belyses gennem samarbejde med fx fysik, og erhvervsøkonomi kan inddrages til at belyse reklame, afsætning og modtagelse af medieprodukter. Bogen giver selvsagt gode muligheder for samarbejde mellem dansk og mediefag, ligesom den med stor fordel kan anvendes som grundbog i mediefag; medieDK dækker alle stofområder i den teoretisk-analytiske del af mediefag. Bogen giver mulighed for samarbejde med de to øvrige stofområder i danskfaget, sprog og litteratur. Kapitlet om sprog og kommunikation i medierne lægger sig i forlængelse af forløbet i almen sprogforståelse, og med bogens historiske dimension er der mulighed for at belyse samspillet mellem litteratur- og mediehistorie. Værklæsningen i danskfaget kan også omfatte et medieværk.

I tilknytning til bogen findes et website med ressourcer for både lærere og elever. Ud over en generel vejledning om brug af medieDK i danskfaget og tværfaglige sammenhænge, finder man her en lang række links til materialer, man med fordel kan anvende i undervisningen. Det drejer sig om forskellige medietekster (fx film, radio, tv, internet og aviser) og faglige ressourcer (fx bøger, artikler og websites). På websitet finder man desuden henvisninger til faglitteratur, der ligger til grund for eller i forlængelse af bogens fremstilling. Endelig er der forslag til opgaver, herunder spørgsmål til diskussion i klassen og opgaver til skriftlig besvarelse.

God fornøjelse med læsningen!
Stig Hjarvard, redaktør

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
19. dec. 2011

ISBN:
9788770665308
Udgave: 1 Fag: Mediefag, Dansk Niveau: A - C-C Uddannelse: EUX,HF,HTX,HHX,STX Forlag: Praxis Redaktør: Stefan Dybdal Emkjær
Kan kun købes af institutioner. Log ind som institution for at købe dette produkt.

Når du køber en tidsubegrænset lærerlicens, modtager du en aktiveringskode.

Kan kun købes af institutioner. Log ind som institution for at købe dette produkt.

Når du køber en tidsubegrænset elevlicens, modtager du en aktiveringskode.

61 , 25 kr.
49 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, moxis, Plus, Ordblindetræning og GoTutor.

Modtag seneste nyt direkte i indbakken

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder til dit fag og din uddannelse!

 

ja tak!

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx
Praxis

Køb læremidler og find Masterclasses mm.

Fortsæt som:

Privat

For privatkunder og studerende.

Du får vist priser inkl. moms.

Fortsæt som privat
Institurion

For institutioner og virksomheder.

Du får vist priser ekskl. moms.

Fortsæt som institution

Tilgå dine onlinematerialer

PraxisOnlineImage Gå til praxisOnline
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution