Redaktion

Vi udvikler læremidler til fremtidens arbejdskraft

Praxis udgiver undervisningsmaterialer, opslagsværker og faglitteratur til undervisere og private. Forlagets navn er valgt, fordi vi gerne vil signalere, at vores formål er at formidle viden, så den kan finde praktisk anvendelse i undervisningen og i arbejdslivet (hverdagen).

Vi udgiver både papirbøger, rene digitale materialer og kombinationer, alt efter hvad der tjener formålet bedst. Vi er certificeret Moodle-partner, og Moodle er en vigtig del af vores digitale profil.

Vi har flere forlag: Praxis, Praxis – Erhvervsskolernes Forlag og Praxis – Nyt Teknisk Forlag, der hver især er kendt på forskellige udgivelsesområder og markeder.

Vi er altid parat til at høre om dine idéer, og vores kompetente redaktion bistår gerne med råd og vejledning om strukturering, sprog, didaktisering, fagligt niveau mv.

I korte træk er vores hovedfokus:

  • Forberedende grunduddannelse (FGU)
  • Erhvervsuddannelser (eud og eux)
  • Gymnasiale uddannelser (htx, hhx, hf og stx)
  • Korte og mellemlange videregående uddannelser
  • Lange videregående uddannelser
  • Det private marked i form af ledelseslitteratur og håndbøger som fx Ståbier®

Hvis du kan se os som din fremtidige samarbejdspartner, så kontakt redaktionen på redaktion@praxis.dk eller en af vores redaktører:

 

Medarbejdere
Charlotte Højrup

Teamleder

Ansvarlig for Forberedende grunduddannelse, FGU

Mobil: 2086 6216

E-mail: cmh@praxis.dk

Heidi Parsberg Madsen

Sygeplejerske og cand.mag. i russisk

Redaktør: Bygge & anlæg

Ansvarlig for eud

Mobil: 2274 7522

E-mail: hpm@praxis.dk

Helle Lehrmann Madsen

Cand.mag  i dansk og lingvistik, Master i Citizenship Education

Teamleder

Ansvarlig for FGU, FVU, AVU og EUD

Mobil: 4096 8737

E-mail: hlm@praxis.dk

Henrik Ankersø

Lærer, bachelor i idræt, PD i matematik for voksne, certificeret i læringsstilsmetodik

Redaktør: Forberedende grunduddannelse, FGU

Mobil: 5190 0088

E-mail: han@praxis.dk

Iben Stampe Sletten

Cand.mag. i dansk og idéhistorie

Teamleder

Ansvarlig for gymnasiale uddannelser

Mobil: 2636 3923

E-mail: is@praxis.dk

Jeanne Nielsen

Markedsføringsøkonom, HD i logistik, diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Redaktør: Merkantile fag, erhvervsinformatik, informatik, frisør og kosmetiker

Mobil: 2229 4951

E-mail: jni@praxis.dk

Jesper Nørgaard

Bygningsingeniør

Redaktør: Teknik og naturvidenskab, matematik, kemi, fysik, byggeri og anlæg

Ansvarlig for byggeri og teknik

Mobil: 2087 5267

E-mail: jno@praxis.dk

Katrine Mølgaard Andersen

Cand.scient. ph.d. i biokemi

Redaktør: Natur- og sundhedsvidenskab, laborant, tandklinikassistent, fødevarer, naturfag

Mobil: 6130 1476

E-mail: kma@praxis.dk

Kirsten Nordentoft

Cand.mag. i dansk og medievidenskab

Redaktør: Htx og hhx, pædagogik, didaktik, organisation og ledelse

Ansvarlig for videregående uddannelser og privatmarked

Mobil: 2282 1707

E-mail: kno@praxis.dk

Majbrit Friis Nielsen

Cand.mag. i engelsk og psykologi.

(Projektansat) redaktør: Engelsk, Forberedende grunduddannelse, FGU, og EUD.

E-mail: mni@praxis.dk

Morten Blichfeldt Andersen

Forlagschef

Mobil: 2193 9088

E-mail: mba@praxis.dk

Per Færmann Christensen

IT-administrator, pædagogikum, IT-/matematiklærer

Redaktør: Forberedende grunduddannelse, FGU

E-mail: pfc@praxis.dk

Mobil: 3125 0468

Pia Barnholdt Kristoffersen

Cand.mag. i Sprog og Internationale Forhold (SIF)

Redaktør: Mellemlange og lange videregående uddannelser

Mobil: 2222 7393

E-mail: pkr@praxis.dk

Sara Juul Clausen

Cand.mag. i lingvistik og underviser i dansk som andetsprog

Redaktør: Forberedende grunduddannelse, FGU, og Dansk som andetsprog, DSA

Mobil: 2253 7842

E-mail: sjc@praxis.dk

Thomas Rump

Forlagschef

Mobil: 5115 5020

E-mail: tr@praxis.dk

Michael B. Hansen

Freelanceredaktør

E-mail: mh@praxis.dk

Lisbeth Skov Hansen

Freelanceredaktør

E-mail: lsh@praxis.dk

Bjarke Hansen

Freelanceredaktør

E-mail: bha@praxis.dk