Helle Jeppesen

Helle Jeppesen er uddannet laborant, akademiingeniør i teknisk kemi og har en master i teknisk miljøledelse.

Har tidligere arbejdet som laborant på Danmark Protein og som driftsingeniør på Aarhus Olie A/S. Arbejder nu som underviser på laborantuddannelsen i Aarhus på 22. år. Har her undervist i stort set alle fag – både på dansk og engelsk – og har desuden i en periode undervist i statistik på bioanalytikeruddannelsen.

Helle er medlem af afdelingens udstyrsgruppe og medforfatter på Analyseteknik – instrumentering og metoder samt Håndbog for laboratoriefolk. Er beskikket censor ved eksaminer for laborant- og miljøteknologistuderende samt for professionsbachelorstuderende i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Helle Jeppesen

Helle Jeppesen er uddannet laborant, akademiingeniør i teknisk kemi og har en master i teknisk miljøledelse.

Har tidligere arbejdet som laborant på Danmark Protein og som driftsingeniør på Aarhus Olie A/S. Arbejder nu som underviser på laborantuddannelsen i Aarhus på 22. år. Har her undervist i stort set alle fag – både på dansk og engelsk – og har desuden i en periode undervist i statistik på bioanalytikeruddannelsen.

Helle er medlem af afdelingens udstyrsgruppe og medforfatter på Analyseteknik – instrumentering og metoder samt Håndbog for laboratoriefolk. Er beskikket censor ved eksaminer for laborant- og miljøteknologistuderende samt for professionsbachelorstuderende i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Bøger af Helle Jeppesen