IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
180 , 00 kr.
225 , 00 kr.
Håndbog i vinterbyggeri

Håndbog i vinterbyggeri

Håndbog i vinterbyggeri angiver best practice inden for alle aspekter af byggeri om vinteren:

- Vinterbyggeprocessen
- Retsregler m.m.
- Aktører
- Vinterbyggeri historisk
- Vinterpåklædning
- Trimmet vinterbyggeri
- Foranstaltninger ved byggepladsindretning
- Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejde
- Foranstaltninger ved betonarbejde
- Vintermuring
- Tagdækning med tagpap og tagfolier
- Indendørs arbejder

Bogen er redigeret af Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (www.vinterkonsulenterne.dk).

Indhold

Kapitel 1: Processen 
Idé 
Idéfase 
Projekteringsfase 
Udbud 
Licitation 
Forberedelse til kontraktforhandling 
Kontrakt (accept) 
Planlægning af byggeri 
1. vintermøde 
Byggestart 
2. vintermøde 
Vinter 
Vinterbyggeri 
Vinteren slut  

Kapitel 2: Regulering 
Vinterbekendtgørelsen 
Overenskomster 
Standardforbeholdets § 5 
AB/92 
Anden regulering 

Kapitel 3: Aktører 
Bygherren 
Entreprenøren 
Myndigheder 
Faglige organisationer 
Andre organisationer 

Kapitel 4: Vinterbyggeri historisk 

Kapitel 5: Vinterpåklædning 

Kapitel 6: Trimmet vinterbyggeri 
Den trimmede vinterbyggeplads 
Hovedtidsplanen 
Procesplanen  
Periodeplanen 
De 7 strømme 
Ugeplanen 

Kapitel 7: Byggepladsindretning 
Afledning af overfladevand fra byggeområdet 
Byggepladsveje 
Snerydning, grusning og afisning
Udendørs orienterings- og arbejdspladsbelysning 
Beskyttelse af materialer mod nedbør og frost 
Etablering af vinterbetingede interimsveje 
Frostsikring af vandinstallationer 
Læskærme og små overdækninger 
Stillads, inddækning og overdækning 
Stillads 
Inddækning 
Overdækning 

Kapitel 8: Jord- og kloakarbejde 
Pløredannelse eller frostulemper 
Opbrydningsarbejder 
Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger 
Frostsikring af jord og grusmaterialer 
Sikring af tilfyldningsjord mod nedbør og frost 
Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord 
Forbedring af uegnet tilbagefyldningsjord 
Opbrydning af jordskorpe 
Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund 
Kabelarbejde  
Kloakarbejde  
Belægningsarbejder 
Asfaltarbejde  

Kapitel 9: Beton
Vinterstøbning af beton 
Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer 

Kapitel 10: Vintermuring 
Materiel 
Vand
Snerydning 
Materialer 
Vintersikring ved opmuring 
Opmuring 
Afdækning af nyopført murværk 
Færdiggørelse 
Vintersikring ved indvendigt arbejde 

Kapitel 11: Tagdækning med tagpap og tagfolier 
Udbud og tilbud 
Farlig arbejdsplads 
Opbevaring af materialer 
Arbejdets tilrettelæggelse 
Arbejdets udførelse 

Kapitel 12: Indendørs arbejder 
Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktioner 
Lukning af facadeåbninger 

Stikord

Forord

Vinterbyggeri indebærer en mere rationel udnyttelse af samfundsressourcerne, en bedre udnyttelse af kapaciteten i bygge- og anlægssektoren og i følgeindustrierne, og ikke mindst kan det være med til at sikre medarbejderne i sektoren stabilt arbejde og indkomst.

Hvis kvaliteten og økonomien i vinterbyggeriet skal være konkurrencedygtig med sommerbyggeriet, stiller det store krav til aktørernes evne til planlægning og samarbejde og ikke mindst til deres viden om, hvornår og hvordan vinterforanstaltninger skal gennemføres.

Håndbog i vinterbyggeri samler eksisterende viden om vinterbyggeri og er målrettet byggepladsens folk. Fokus er på 'best practice' og i mindre grad på jura og betalingsforhold. Tanken er, at den skal forefindes i enhver dansk skurvogn, og at den vil indgå i efteruddannelsen af specialarbejdere, håndværkere, teknikere, ingeniører og arkitekter.

Bogen er blevet til under medvirken af en stor gruppe af fagligt dygtige og meget engagerede mennesker fra branchen, som hermed takkes for deres beredvillige indsats - ingen nævnt, ingen glemt.

Endeligt skal der lyde en tak til Erhvervs- og Boligstyrelsen, fonden Realdania, Knud Højgaards Fond og BoligfondenKuben, hvis økonomiske støtte har sikret udviklingen af Håndbog i vinterbyggeri.

November 2006

Vinterkonsulenterne

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
01. jul. 2006

ISBN:
9788778816412
Udgave: 1 Fag: Ingeniør Niveau: Lang videregående uddannelse Forlag: Praxis Redaktør: Pia Barnholdt Kristoffersen
225 , 00 kr.
180 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx