IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
231 , 20 kr.
289 , 00 kr.
Grundlæggende elektroteknik

Grundlæggende elektroteknik

Grundlæggende elektroteknik giver en grundig indføring i den fysik og matematik, der udgør den teoretiske basis for arbejdet med elektriske energiinstallationer. Målgruppen er primært studerende ved erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne. Bogen giver en forståelse for de komponenter, apparater og maskiner, man som færdiguddannet skal arbejde med ved projektering, drift og vedligehold.

Grundlæggende elektroteknik har mange gennemregnede eksempler, der hurtigt kan (gen)findes via en oversigt. Der er desuden en fortegnelse over fagområdets symboler med tilhørende forklaringer. Endelig beskriver det sidste kapitel det stigende problem, som højere harmoniske strømme i elektriske installationer udgør, og viser principperne for mulige løsninger.

Forfatterens erfaring fra eget virke og mange års undervisning afspejler sig i den uhøjtidelige tone og den praktiske tilgang til emnet.

Se et uddrag fra bogen ved at klikke på 'Uddrag' under forsidebilledet.

Indhold

Hvad er elektricitet?

Kapitel 1 Elektrisk ladning og elektrisk strøm

1.1 Isotoper, ioner og molekyler
1.2 Elektrostatik, Coulombs lov
1.2.1 Det elektriske felt
1.2.2 Det homogene elektriske felt, kondensatorer
1.2.3 Kapacitans
1.2.4 Kondensatorer i serie- og parallelforbindelse
1.2.5 Problemer skabt af elektriske felter
1.3 Elektrisk strøm
1.3.1 Det galvaniske element
1.3.2 Enheden for elektrisk strøm
1.3.3 Den elektromotoriske kraft
1.3.4 Elektrisk ledning
1.3.5 Ledningsevne, konduktans
1.3.6 Elektrisk modstand, resistans
1.3.7 Ohms lov
Supplement til kapitel 1
Det græske alfabet
De syv SI-grundenheder
Definitioner
Nogle vigtige afledte enheder
Nogle vigtige sammensatte enheder
Oversigt over SI-præfixer for eksponentiel notation
Oversigt over elektricitetskilder
Energi, arbejde, effekt og virkningsgrad

Kapitel 2 Magnetisme og induktion

2.1 Ørsteds forsøg og det magnetiske felt om en leder
2.1.1 Magnetisk flux og magnetisk fluxtæthed
2.1.2 Kraftpåvirkningen mellem to strømførende ledere
2.2 Det magnetiske felt i og omkring en spole
2.2.1 Den magnetiske kreds og den magnetiske feltstyrke
2.2.2 Ferromagnetiske egenskaber
2.3 Magnetisk induktion
2.3.1 Tidsvarierende, magnetiske felter
2.3.2 Faradays forsøg og Lenz’ lov
2.3.3 Den inducerede elektromotoriske kraft i en leder i bevægelse, generatorprincippet
2.3.4 Kraften på en strømførende leder i et magnetfelt, motorprincippet
2.3.5 Selvinduktion
2.3.6 Gensidig induktion
2.3.7 Serie- og parallelforbindelse af induktanser
Supplement til kapitel 2
Maxwells ligninger
Hvad står de fire symboler E, D, B og H for?
Fællestræk for elektriske og magnetiske grundbegreber
Elektriske og magnetiske analogier

Kapitel 3 Det elektriske kredsløb – jævnstrøm
3.1 Potentialer og spændingsfald
3.1.1 Kirchhoffs anden lov
3.1.2 Sammensatte elektriske kredsløb, Kirchhoffs første lov
3.2 Kredsløbsberegninger (jævnstrøm)
3.2.1 Maskeligninger, anvendelse af Kirchhoffs love
3.2.2 Thevenins regel
3.2.3 Superpositionsloven
3.3 Flere beregningseksempler
3.4 Kondensatorer og spoler i jævnstrømskredse
3.4.1 Op- og afladning af kondensatorer, systemer af første orden
3.4.2 Elektrostatisk energi, energiindhold i opladet kondensator
3.4.3 Ind- og udkobling af spoler
3.4.4 Energiindhold i en strømførende spole
Supplement til kapitel 3
Infinitesimalregning – en kort introduktion

Kapitel 4 Vekselstrøm

4.1 Frembringelse af en sinusformet, tidsvarierende elektromotorisk kraft
4.1.1 Beregning af den inducerede elektromotoriske krafts øjebliksværdi
4.1.2 Effektivværdi, middelværdi og formfaktor
4.2 Reaktanser og impedanser
4.2.1 Den kapacitive reaktans
4.2.2 Den induktive reaktans
4.2.3 Impedanser
4.3 Komplekse tal
4.3.1 Regneregler for komplekse tal
4.3.2 Beregning af strømme, spændinger og impedanser ved hjælp af komplekse tal
4.3.3 Vekselspændinger og vektorer
4.4 Trefaset vekselstrøm
4.4.1 Det trefasede referencesystem
Supplement til kapitel 4
Lidt trigonometri – en kort repetition

Kapitel 5 Det elektriske kredsløb (vekselstrøm)

5.1 Vekselstrømskredsløb – hvordan vender vektorerne?
5.2 Effekt i vekselstrømskredse
5.2.1 Beregning af effekt i impedanser
5.2.2 Vektorers skalarprodukt
5.2.3 Tilsyneladende effekt, virkeeffekt og reaktiv effekt
5.2.4 Fasekompensering af brugsgenstand
5.3 Beregning af trefasede kredsløb
5.3.1 Strømmenes placering i relation til referencesystemet
5.3.2 Beregning af symmetrisk, trekantkoblet belastning
5.3.3 Beregning af vilkårlig, symmetrisk belastning – »Black Box«
5.3.4 Beregning af effekt i symmetriske, trefasede belastninger
5.4 Usymmetriske trefasede belastninger
5.4.1 Beregning af netstrømme i usymmetrisk belastede installationer
5.4.2 Beregning af effekt i usymmetrisk belastede installationer
5.5 Stjerne-trekant transformationer
Supplement til kapitel 5
Flere eksempler på beregning af strømme, spændinger og effekter i trefasede systemer

Kapitel 6 Højere harmoniske strømme

6.1 Hvad betyder »højere harmoniske«?
6.2 Højere harmoniske strømme i vekselstrømskredse
6.2.1 Målinger på switch-mode strømforsyning
6.2.2 Beregning af strømmens effektivværdi
6.2.3 Total harmonisk forvrængning, THD (Total Harmonic Distortion)
6.3 Højere harmoniske strømme i trefasede installationer
6.3.1 Den trefasede ensretterbro
6.3.2 Målinger på frekvensomformer
6.3.3 Konklusion på målingerne i eksempel 6.1 og 6.2
6.4 Resonans
6.4.1 Serieresonans
6.4.2 Parallelresonans
6.4.3 Problemer med højere harmoniske strømme i fasekompenseringsanlæg
6.4.4 Forholdsregler mod højere harmoniske strømme i fasekompenseringsanlæg
6.4.5 Konklusion på eksempel 6.5 og 6.6

Kapitel 7 Enheder
Fysiske størrelser, symboler og måleenheder
Symboler, fysiske størrelser og måleenheder
Stikord

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
01. jul. 2018

ISBN:
9788757128673
Udgave: 1 Fag: Maskinmester Niveau: Mellemlang videregående uddannelse-Mellemlang videregående uddannelse Forlag: Praxis Redaktør: Pia Barnholdt Kristoffersen
289 , 00 kr.
231 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx