IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
42 , 56 kr.
53 , 20 kr.
Flipped learning - Flip med vi

Flipped learning - Flip med vi

Bogen indeholder fire dele:

Del 1 fokuserer på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen som for elevernes læring. Videoer skal ikke bare ses, men også bearbejdes gennem forskellige læringsaktiviteter.--AND--lt;br />
Del 2 fokuserer på den konkrete planlægning af undervisning med video. Der gives eksempler på, hvordan en undervisningssekvens kan se ud, når man tænker i en bestemt stilladseringstanke, som den kendes fra den faglige læsning. Der gives desuden forslag til, hvordan eleverne kan diskutere, dokumentere, systematisere og reflektere over det faglige indhold.

Del 3 handler om, hvordan en undervisningsvideo produceres. Her gives en række erfaringsbaserede bud på opmærksomhedspunkter, man som lærer bør have for øje, når der produceres videoer i og til undervisningen.

Del 4 indeholder skabeloner og modeller, som kan gøre arbejdet med video nemmere. Skabelonerne er tænkt som planlægnings-, arbejds- og vurderingsværktøjer, som kan benyttes af både elever og lærer.

Flipped Learning. Flip med video 
er et supplement til bogen Flipped Learning. Mere end bare video, 2014.

Indhold

DEL 1 Mediepædagogisk og didaktiske betragtninger
Videoen giver og kræver stilladsering 
Video før undervisningen 
Video i undervisningen 
Video efter undervisningen 
Stilladseringen af elevens arbejde med videoen 
Før eleven ser videoen 
Når eleven ser videoen 
Efter eleven har set videoen
Opsummering DEL 1 

DEL 2 Planlæg dit første flip 
Formål og mål 
Gnist 
Problem og hypotese
Undersøgelse og bearbejdning 
Evaluering og refleksion 
Opsummering DEL 2 

DEL 3 Klar, parat, start! I gang med din første undervisningsvideo 
Screencast 
Mobiloptagelse med smartphone 
Mobilen på stativ
Den klassiske videoforelæsning 
Her-og-nu-optagelser 
Illustrationsvideoer og dedikerede applikationer 
Alt har sin begyndelse 
At planlægge en indspilning 
Manus 
Ide - intention - indhold - indgangsvinkel 
At gennemføre en indspilning 
Picture-in-picture 
Ene og alene, eller? 
Hvor optager du dine videoer? 
Ryd op på dit skrivebord! 
At dele sine videoer 
Creative Commons 
Opsummering DEL 3 

DEL 4 Skabeloner og kopiark 
Den gode video
Manus 
Når dine elever skal se en video 
Når dine elever skal evalueres eller evaluere hinanden 
Afslutning 

Forord

Denne bog er tænkt som et supplement til bogen Flipped Learning – mere end bare video, (Praxis, 2014), som vi herefter omtaler som hovedbogen. I hovedbogen argumenterer vi for, at Flipped Learning ikke er knyttet an til et bestemt medie og derfor ikke skal ses som synonym for videomedieret undervisning. Men vi oplever, at lærere på tværs af uddannelsessektoren udviser særlig stor interesse for netop denne del. Derfor mener vi, det er relevant at uddybe og operationalisere nogle af de områder, vi i bogen beskæftiger os med og anser for vigtige i forhold til stilladsering, produktion og distribuering
af video.

Vi bringer i bogen her pointer fra hovedbogen et skridt tættere på undervisningspraksis. Bogen uddyber videodelen, fordi vores oplevelser fra praksis viser, at netop video er noget, som mange lærere bruger og er optagede af. Vores oplevelse er også, at når det tekniske fundament er på plads, så melder der sig et behov for refleksion og et ønske om at sætte videoerne ind i en faglig kontekst. Dette er således vores bud på, hvilke overvejelser man som lærer kan gøre sig i denne sammenhæng.

Vi har primært fokus på de videoer, læreren producerer og distribuerer. Det betyder dog ikke, at elevens produktion i vores perspektiv er mindre vigtig.

Vi vil undlade at benævne bestemte teknologier som “de rigtige”. I stedet vil vi på vores hjemmeside http://www.flippedlearning.dk/ komme med gode eksempler, inspiration og ideer fra vores egen daglige praksis.

Bogen er delt op i fire mindre dele:

I Del 1 fokuserer vi på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen som stilladsering for elevernes læring. Videoer skal ikke bare ses, men også bearbejdes gennem forskellige læringsaktiviteter.

I Del 2 fokuserer vi på den konkrete planlægning af undervisning med video. Vi giver eksempler på, hvordan en undervisningssekvens kan se ud, når man tænker i en bestemt stilladseringstanke, som den kendes fra den faglige læsning. Vi giver desuden forslag til, hvordan eleverne kan diskutere, dokumentere, systematisere og reflektere over det faglige indhold.

Del 3 handler om, hvordan man producerer en undervisningsvideo. Vi giver her en række erfaringsbaserede bud på opmærksomhedspunkter, du som lærer bør have for øje, når du producerer videoer i og til undervisningen.

Del 4 indeholder skabeloner og modeller, som kan gøre arbejdet med video nemmere. Skabelonerne er tænkt som planlægnings-, arbejds- og vurderingsværktøjer, der kan benyttes af både elever og lærer.

Rigtig god fornøjelse med Flipped Learning – Flip med video
Forfatterne, marts 2015

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
01. jul. 2015

ISBN:
9788757135190
Udgave: 1 Fag: Lærer Niveau: Mellemlang videregående uddannelse-Mellemlang videregående uddannelse Uddannelse: VU Forlag: Praxis
53 , 20 kr.
42 , 56 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx

Jeg handler som

Privat

  • For privatkunder og studerende.
  • Du får vist priser inkl. moms.

Institution

  • For institutioner og virksomheder.
  • Du får vist priser ekskl. moms.
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution