IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
319 , 20 kr.
399 , 00 kr.
Diætetik

Diætetik

Ernæringassistent

Diætetik sætter fokus på ernæringsassistentens ernæringsfaglige ansvar. De forskellige kostformer gennemgås – normalkost, sygehuskost og kost til småtspisende – og det beskrives, hvordan den praktiske sammensætning af maden kan tilrettelægges.

Alle de mest udbredte sygdomme og dertil hørende diæter beskrives. Det giver en dybere forståelse for anbefalingerne af de forskellige diæter, der bruges som et redskab i sygdomsbehandlingen.

Kostens mulighed for at forebygge sygdomme er også et vigtigt emne i bogen.

Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Introduktion til diætetik
  • Faglige anbefalinger og redskaber
  • Kostformer
  • Diæter
  • Industriens specialprodukter

Diætetik er lærebogen for ernæringsassistenter, men kan med udbytte læses af alle med interesse for området.

Indhold

Introduktion til diætetik
Hvad er diætetik?
Diætetik før og nu
Ernæringsassistentens rolle i diætkøkkenet
Opsummering
Supplerende læsning

Faglige anbefalinger og redskaber
Nordiske Næringsstofanbefalinger
De officielle Kostråd
Anbefalinger for den danske institutionskost
Den Nationale Kosthåndbog
Ernæringsscreening på sygehuse
Opsummering
Supplerende læsning

Kostformer
Normalkost
Sygehuskost
Kost til småtspisende
Kostformer ved særlige behov

Diæter
Fødevareoverfølsomhed
Laktosemalabsorption
Cøliaki
Overvægt
Underernæring
Diabetes mellitus
Hjerte-kar-sygdomme
Osteoporose
Dysfagi
Sygdomme i mave-tarm-kanalen
Nyresygdomme
Urinsyregigt

Industriens specialprodukter
Naturlig berigelse af kosten
Pulver til berigelse
Ernæringsdrikke
Sondeernæring
Parenteral ernæring
Opsummering
Supplerende læsning

Ordforklaring

Bilag: E-numre

Stikord

Forord

Fagets forord

Viden er dit fundament.

Denne lærebog rummer ny, nødvendig og vigtig viden for dig, der er i gang med at uddanne dig til en fremtid i køkkenhåndværket.

Som ernæringsassistent spiller du en rolle på mange områder inden for professionel forplejning, mad og måltids-service. Du tilbereder mad, der gør en forskel for mange mennesker. Det kan fx være på hospitaler, plejecentre, dag- og døgninstitutioner, kantiner, høj-, fri-, efter- og kostskoler, kaserner og private virksomheder.

Din uddannelse består af såvel praktiske forløb i en virksomhed og teori på skole. Det giver dig omfattende viden og kompetencer til at kunne udfolde køkkenhåndværket og deltage i alle dele af processen med at få indbydende og sund mad på bordet. Du lærer om bæredygtighed, råvarernes kvalitet, fødevarehygiejne, tilberedningsmetoder, diæter og om, hvordan hverdagsmaden skal matche målgruppens kulinariske forventninger og ernæringsmæssige behov.

I Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fast-lægger vi mål og rammer for at give dig den bedste og mest tidssvarende uddannelse. Her er kvalitetslærebøger vigtige, fordi de styrker dine kompetencer i faget.

Kost og Ernæringsforbundet udgiver, sammen med Praxis – Erhvervsskolernes Forlag, lærebøger til alle centrale fag i uddannelsen, og reviderer bøgerne løbende.

Lærebogen er skrevet og tænkt som et integreret element i den viden og kompetencer, du undervejs i uddannelsen tilegner dig. Tilsammen udgør det fundamentet for dit virke som kost-, ernærings- og sundhedsfagligt uddannet madhåndværker.

Marts 2020
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

Forfatterens forord

Denne bog, Diætetik, sætter fokus på kosten som en del af behandlingen af syge mennesker samt sammensætningen af kosten til raske. Alle mennesker har behov for den rigtige sammensætning af deres kost for at sikre, at de får den optimale mængde af både makro- og mikronæringsstoffer.

Som ernæringsassistent producerer du mad til mennesker, og det er vigtigt at vide, hvordan kosten skal sammensættes, så den ernærer optimalt. Dette gælder både, når der laves mad til raske såvel som til personer, der har behov for specifikke diæter, der er tilpasset deres sygdom. Derfor er opbygningen i denne udgave af bogen ændret markant i forhold til tidligere udgaver for at skabe gennemskuelighed samt gøre bogen mere praktisk anvendelig til ernæringsassistenten i dennes arbejde. Der er således sat fokus på de forskellige kostformer, der arbejdes med i de professionelle køkkener samt de diæter, ernæringsassistenten kan støde på i sit arbejde. Det er forsøgt at give bogen en stringent opbygning, hvor der er lavet opsummeringer til de forskellige afsnit samt en opdateret liste over supplerende læsning. Opgaverne i bogen er fjernet, da der i dagens undervisning er langt mere fokus på tværfaglige og projektorienterede opgaver, som hver enkelt uddannelsesinstitution formulerer, som det passer bedst til dem. Bogen er ligeledes opdateret med de nyeste tal og fakta i henhold til opdaterede anbefalinger og nyeste forskning samt statistikker.

Der henvises til andre lærebøger på ernæringsassistentuddannelsen, publikationer fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen samt forskellige hjemmesider. Dette er for at skabe sammenhæng mellem de forskellige lærebøger på Ernæringsassistentuddannelsen og give inspiration og råd til andet relevant materiale.
Gennem bogen anvendes betegnelserne person, borger og patient varierende afhængig af, hvad der virker naturligt i forhold til den relevante kontekst.

Jeg vil gerne sende en stor tak til ernæringsassistentfaglærerne Berit Gade Jensen og Lisbeth Stephansen på Uddannelsescenter Holstebro samt professionsbachelor i ernæring og sundhed Birgitte Vang Hansen for faglig sparring i forbindelse med bogens indhold og udformning. Ligeledes takker jeg Esther Bruus, som er kommet med mange fagligt gode forslag til ændringer.

Også tak til Alice Linning samt Takyiwa Boateng, som har været forfattere på de tidligere udgaver af Diætetik (udgave 1 til 6).

Juni 2020
Lone Iserhorst Markussen

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
176 sider
Udg. dato:
01. jul. 2020

ISBN:
9788757134216
Udgave: 7 Fag: Ernæringsassistent Niveau: Hovedforløb Forlag: Praxis Redaktør: Helle Lehrmann Madsen
399 , 00 kr.
319 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, Plus og GoTutor.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx

Jeg handler som

Privat

  • For privatkunder og studerende.
  • Du får vist priser inkl. moms.

Institution

  • For institutioner og virksomheder.
  • Du får vist priser ekskl. moms.
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution