Danskuddannelser (299)
Tilpas udvalg
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Serie
Ordbøgerne er udviklet til brug i danskundervisningen på sprogskoler og til generel sprogtilegnelse for nye borgere i Danmark. Ordlisterne er udarbej...

Ordbøgerne er udviklet til brug i danskundervisningen på sprogskoler og til generel sprogtilegnelse for nye borgere i Danmark.

Ordlisterne er udarbejdet med afsæt i ordlister fra Dansk Flygtningehjælp. Der er forklaringer på de danske ords forskellige betydninger med mange eksempler, og ordbøgerne har særligt fokus på det sprog, som er nødvendigt for at kunne skabe sig i hverdag i Danmark.

Med disse ordbøger kan kvaliteten i danskundervisningen øges, idet timerne i klassen kan koncentreres om undervisningen og ikke sinkes af omstændelige ordforklaringer.

Serie
Puls er et grundbogsmateriale til de tre første moduler på DU 3. Der er lagt vægt på, at kursisterne i arbejdet med bøgerne får mulighed for at indgå ...

Puls er et grundbogsmateriale til de tre første moduler på DU 3. Der er lagt vægt på, at kursisterne i arbejdet med bøgerne får mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation og for at bruge sproget aktivt i interaktion med andre.

For at undgå, at kursisterne kommer til at tale ’fl ydende forkert’, har Puls hele tiden sideløbende fokus på udtale og grammatik – enten integreret i de enkelte opgaver eller som deciderede udtaleopgaver og grammatikopgaver. Ud over et væld af forskellige opgavetyper indeholder Puls også sjove og afvekslende quizzer og spil.

Emnerne giver kursisterne viden om det danske samfund og forbereder dem til modultest.

Interaktivt website
Både Puls 1 og Puls 2 købes med et interaktivt website tilknyttet med bl.a.:

  • Ekstraopgaver
  • Billedserier
  • Dialoger
  • Lytteforståelse
  • Lyd, grammatik og ekstra ordforråd.

De mange forskellige opgavetyper og i alt over 400 selvrettende øvelser (lytte, læse, skrive og udtale) samt en selvrettende test efter hvert kapitel kan bruges i klassen som supplement til grundbøgerne. Du er desuden sikret en diff erentieret undervisning samt masser af indhold til de kursister, der har lyst til at øve sig og træne deres dansk hjemme.

Blended Learning og fl eksibilitet:

Puls 1 og Puls 2 er også særdeles velegnet til:

  • Blended Learning, dvs. en kombination af tilstedeværelse og ansigt-tilansigt-undervisning, og til selvstudium og e-learning
  • Kursister, der gerne vil lære dansk hurtigt, men ikke har tid til at komme til undervisning fl ere gange om ugen. Materialet er tilrettelagt med en fl eksibilitet, der gør, at kursister med en travl hverdag pga. arbejde, studier, rejser kan arbejde med materialet.

Man bruger bogen i klasseundervisningen og via websitet derhjemme.

Cooperative Learning
I alle tre Puls-bøger er der inddraget nogle af Spencer Kagans Cooperative Learning-strukturer, der involverer alle aktivt på samme tid, og som giver rig mulighed for at ytre sig i relevante og vedkommende diskussioner.

Sider

Side 2 af 2