IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
279 , 20 kr.
349 , 00 kr.
Anvendt elektroteknik

Anvendt elektroteknik

elektriske maskiner

Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner omhandler de elektriske maskiner, der indgår i elektriske energiinstallationer og de tilhørende stærkstrømstekniske emner. F-o-rst behandles elektriske maskiners fællestræk og teorien bag, hvorefter maskintyperne gennemgås mere indgående. Først transformere og beregning af kredsløb hvori disse indgår. Herefter behandles jævnstrømsmaskiner, synkron- og asynkronmaskiner og til sidst reluktansmotoren. Bogen indeholder appendikser om isolationsklasser iht. IEC 60085, isolationsmaterialer, ledermaterialer og metallernes spændingsrække. Endelig er der eksempler fra ICE 60034-serien på angivelse af beskyttelse og kapsling, køleformer, udførelse og montage samt driftsarter.

Bogen er en fortsættelse af Grundlæggende elektroteknik af samme forfatter og forudsætter derfor fysiske og matematiske kundskaber svarende til dennes slutniveau.

Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner er målrettet de videregående tekniske uddannelser, især på erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne og lægger vægt på en praktisk anvendelsesorienteret tilgang til stoffet.

Du finder et uddrag af bogen under linket læseprøve nederst på siden.

Indhold

Eksempeloversigt med sideangivelse 11

Kapitel 1
Elektriske maskiners fællestræk 13
1.1 Den magnetiske kreds 15
1.2 Spoler med jernkerne 19
1.2.1 Jerntab 21
1.2.2 Ækvivalentskema for spole med jernkerne 23
1.3 Elektromagneters trækkraft 26
1.4 Indkobling af spoler med jernkerne 31
1.5 Termiske forhold i elektriske maskiner 35
1.5.1 Varme og temperatur 36
1.5.2 Varmeledning 37
1.5.3 Konvektion 38
1.5.4 Stråling 40
1.5.5 Konklusion på eksempel 1.7 og 1.8 40
1.6 Grundlæggende mekanik 41
1.6.1 Kraft 41
1.6.2 Mekanisk arbejde 42
1.6.3 Effekt og virkningsgrad 43
1.6.4 Moment 44
1.6.5 Mekanisk energi 48

Kapitel 2
Transformere 53
2.1 Transformerens princip og virkemåde 54
2.1.1 Transformerens omsætningsforhold 55
2.1.2 Transformerens ækvivalentskema 56
2.1.3 Transformeren under belastning 57
2.1.4 Den trefasede transformer 59
2.2 Transformerens opbygning og bestanddele 61
2.2.1 Transformerkernen 61
2.2.2 Transformerens spoler 64
2.2.3 Transformerens afkøling 65
2.2.4 Transformerens tilbehør 68
2.2.5 Viklingskobleren 69
2.3 Andre transformertyper 70
2.3.1 Autotransformeren 70
2.3.2 Måletransformere 73

Kapitel 3
Transformerberegninger 79
3.1 Fastlæggelse af transformerens karakteristiske data 80
3.1.1 Måling på transformeren i tomgang 80
3.1.2 Måling på den kortsluttede transformer 81
3.2 Beregning af andre transformerdata 82
3.2.1 Beregning af transformerens omsætningsforhold 83
3.2.2 Beregning af transformerens impedans 83
3.2.3 Beregning af transformerens spændingsfald 85
3.2.4 Beregning af transformerens virkningsgrad 85
3.2.5 Beregning af transformerens kortslutningsstrøm 87
3.2.6 Fordeling af usymmetriske kortslutningsstrømme i Dyn-koblede distributionstransformere 88
3.3 Transformerens koblingsbetegnelse 89
3.4 Parallelkobling af transformere 91
3.4.1 Lastfordeling på parallelforbundne transformere 91
3.4.2 Kompatible koblingscifre 93

Supplement til kapitel 3 95
1 Beregning af spændingsfald 95
2 Symmetriske komponenter 97

Kapitel 4
Jævnstrømsmaskiner 109
4.1 Jævnstrømsmotorens princip 110
4.2 Jævnstrømsmotoren i praksis 114
4.2.1 Kommutering 115
4.2.2 Ankerreaktion 118
4.2.3 Vendepoler og kompensationsviklinger 119
4.3 Jævnstrømsmotorens komponenter og opbygning 120
4.3.1 Statoren 120
4.3.2 Ankeret 122
4.3.3 Børstesystemet 124
4.3.4 Ventilationen 126
4.4 Jævnstrømsmotorens egenskaber 127
4.4.1 Den fremmedmagnetiserede jævnstrømsmotor 130
4.4.2 Elektronisk regulering af fremmedmagnetiseret motor 133
4.4.3 Den fremmedmagnetiserede jævnstrømsmotors virkningsgrad 136
4.4.4 Jævnstrømsmotorens fordele og ulemper 138
4.5 Andre jævnstrømsmotorer 138
4.5.1 Motorer med permanente magneter 139
4.5.2 Motorer med jernløs rotor 140
4.5.3 Børsteløse motorer 144

Supplement til kapitel 4 147
Den traditionelle jævnstrømsmotors koblinger 147
To vigtige typer ankerviklinger 150
Noget om moment og enheder 154

Kapitel 5
Synkronmaskiner 157
5.1 Synkronmaskinens princip 157
5.2 Den trefasede synkrongenerator 159
5.2.1 Frekvens, poltal og omløbshastighed 159
5.2.2 Synkrongeneratorens stator 160
5.2.3 Synkrongeneratorens rotor 161
5.2.4 Rotorens magnetisering 164
5.3 Synkrongeneratorens egenskaber 166
5.3.1 Synkrongeneratorens ækvivalentskema 167
5.3.2 Synkrongeneratoren i ø-drift 169
5.3.3 Den nettilsluttede synkrongenerator 176
5.3.4 Den nettilsluttede synkrongenerators effektforhold 178
5.4 Synkrongeneratoren ved kortslutning 186
5.4.1 Per unit-systemet 186
5.4.2 Den stationære kortslutningsstrøm og kortslutningskarakteristikken 187
5.4.3 Kortslutning under drift 189
5.5 Synkronmotoren 193
5.5.1 Den trefasede synkronmotors egenskaber og anvendelse 194
5.5.2 Synkronkompensatoren 199
5.5.3 Synkronmotorer med permanente magneter 201
5.5.4 Reluktansmotoren 204

Kapitel 7
Reluktansmotoren 267
7.1 Reluktansmotorens princip 268
7.2 VR/SR-motoren 269
7.3 SynRM motoren 271
7.3.1 SynRM motorens princip og opbygning 271
7.3.2 SynRM motorens egenskaber 273
7.3.3 Hvorfor vælge en SynRM motor? 276
7.4 Stepmotoren 278
7.4.1 Stepmotor med permanente magneter 279
7.4.2 Hybridmotoren 279

Appendix 283
Isolationsklasser (IEC 60085) 284
Isolationsmaterialer 285
Ledermaterialer 286
Metallernes spændingsrække 287
A1 Normer for roterende elektriske maskiner 288
A1.1 Roterende elektriske maskiners beskyttelse og kapsling 288
A1.2 Roterende elektriske maskiners køleformer 289
A1.3 Roterende elektriske maskiners mekaniske
udførelse og montage 291
A1.4 Driftsarter for roterende elektriske maskiner 292

Stikord 294

Forord

Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner er målrettet undervisningen i elektriske energiinstallationer og tilgrænsende stærkstrømstekniske emner ved de videregående tekniske uddannelser, fortrinsvis erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne. Bogen kan ses som en naturlig fortsættelse af Grundlæggende elektroteknik og forudsætter derfor fysiske og matematiske kundskaber svarende til denne bogs slutniveau.

Da Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner har et klart stærkstrømsteknisk fokus, er omtale af en lang række mindre transformer- og motortyper, herunder de enfasede asynkronmotorer, udeladt for til gengæld at give plads til en mere dybdegående behandling af bogens emner.

Bogens kapitel 3 er specielt rettet mod beregning af elektriske kredsløb, hvori der indgår transformere. Det skyldes, at en væsentlig del af bogens målgruppe må formodes at skulle arbejde med projektering og beregning af elektriske forsyningsanlæg i mellemspændingsområdet. Kapitlet indeholder også en præsentation af beregning med symmetriske komponenter, da dette kan være af interesse for nogle af bogens læsere. Inden for de seneste år er der rettet stigende opmærksomhed mod energieffektive motortyper så som PM-motorer og reluktansmotorer.

Inden for sidstnævnte motortype har interessen især samlet sig om den såkaldte SynRM motor, som af mange vurderes at være fremtidens motor. Da SynRM motoren er relativt ny på markedet (siden 2011), bliver motortypen kun præsenteret på et kvalitativt niveau i kapitel 7, da der endnu ikke foreligger anvendelige modeller, som muliggør kvantitative beregninger.

Kolding, marts 2018
Finn Lauritsen

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
01. jul. 2018

ISBN:
9788757129137
Udgave: 1 Fag: Maskinmester Niveau: Mellemlang videregående uddannelse-Mellemlang videregående uddannelse Forlag: Praxis Redaktør: Pia Barnholdt Kristoffersen
349 , 00 kr.
279 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx