IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
215 , 20 kr.
269 , 00 kr.
Anvendt elektroteknik, eBog+ ubegrænset licens

Anvendt elektroteknik, eBog+ ubegrænset licens

elektricitetskilder

Anvendt elektroteknik – elektricitetskilder omhandler og præsenterer de elektricitetskilder, som ikke baserer sig på induktionsprincippet. Det gælder fx termoelektricitet, solceller, batterier, akkumulatorer og brændselsceller.

Derudover præsenterer bogen halvlederne og deres egenskaber, da halvledere har stor betydning for flere af de omtalte elektricitetskilders funktion.

Anvendt elektroteknik – elektricitetskilder sigter mod at give læseren forståelse for de overordnede principper og kendskab til de terminologier, der knytter sig til emnet.

Anvendt elektroteknik – elektricitetskilder er målrettet de videregående tekniske uddannelser, især på erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne. Bogen lægger vægt på en praktisk tilgang til stoffet. Bogen kan derfor ses som et supplement til Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner af samme forfatter.

Indhold

Eksempeloversigt med sideangivelse

Kapitel 1 Halvledere
Halvledernes egenskaber
Dioder
Thyristorer
Bipolare transistorer
Field-effect transistorer, JFET
MOSFET og CMOS-transistorer
IGBT-transistorer

Kapitel 2 Svage elektricitetskilder, signalgivere
Hall-sensorer
Hall-effekten
Lorentz-kraften
Termoelektricitet
Termoelementer
Termogeneratorer/termoelektrisk modul
Piezoelektricitet
Piezoelektriske anvendelsesområder

Kapitel 3 Solceller
Den fotoelektriske effekt
Den fotovoltaiske effekt
Solcellers opbygning og egenskaber
Tre vigtige kommercielle solcelletyper
Andre solcelletyper
Solpaneler. Solcellen som kredsløbselement
Vigtige begreber og termer
Solpanelets karakteristikker
Tilslutning af solpaneler
Solpaneler under drift, bypass-dioder

Kapitel 4 Elektrokemi
Primære elementer
Daniell-elementet
Leclanché- og alkaline-elementet
Andre primære elementer
»Batterier«
Sekundære elementer
Blyakkumulator
NiCd- og NiMH-elementet
Li-ion-elementet
Sammenligning af sekundære elementers egenskaber
Elektrolyse, galvanisk tæring og katodisk beskyttelse
Elektrolyse
Elektrokemisk korrosion
Brændselsceller

Stikord

Forord

Anvendt elektroteknik - elektricitetskilder er målrettet undervisningen i elektriske energiinstallationer og tilgrænsende stærkstrømstekniske emner ved de videregående tekniske uddannelser, fortrinsvis erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne. Bogen kan ses som et supplement til Anvendt elektroteknik – elektriske maskiner, idet den omhandler de elektricitetskilder, som ikke baserer sig på induktionsprincippet. Bogens formål er at give et samlet overblik over elektricitetskilderne og deres potentiale i forbindelse med måleteknik, produktion af vedvarende energi, energy harvesting og energilagring uden at gå i dybden med hverken kemi eller faststoffysik. Derudover sigter bogen mod at give læseren kendskab til og forståelse for de overordnede principper, teknologier og
terminologier, der knytter sig til emnet.

Som det vil fremgå af bogen, er de fleste af de omtalte elektricitetskilder opdaget og beskrevet allerede i det nittende århundrede. Alligevel er det først inden for de sidste årtier, at udviklingen for alvor har taget fart med højt udviklede materialeteknologier og deraf forbedrede ydelser og virkningsgrader til følge. Derfor har jeg i et vist omfang været henvist til at søge oplysninger hos fabrikanter og  forhandlere (tilgængeligt salgsmateriale) i forbindelse med udarbejdelsen af bogen. Da sådanne oplysninger ofte er farvede af virksomhedernes optimisme, kan jeg ikke udelukke faktuelle fejl i teksten. Derfor vil jeg sætte pris på at modtage forslag til rettelser og forbedringer, i fald disse kan verificeres.

Kolding, maj 2020
Finn Lauritsen

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
01. jul. 2020

ISBN:
9788757134490
Udgave: 1 Fag: Maskinmester Niveau: Mellemlang videregående uddannelse-Mellemlang videregående uddannelse Forlag: Praxis Redaktør: Pia Barnholdt Kristoffersen
269 , 00 kr.
215 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx