IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
479 , 20 kr.
599 , 00 kr.
Analyseteknik, e-bog

Analyseteknik, e-bog

Få en opdateret og grundlæggende indføring i instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium.

Analyseteknik — instrumentering og metoder dækker de tre analytiske hovedomr-a-der chromatografi, spektrometri og potentiometri. Bogen anviser desuden, hvordan man opnår gode resultater i laboratoriet, fx ved metodevalidering, udstyrskvalificering og fejlsøgning på udstyret.

Der er lagt stor vægt på bogens praktiske anvendelighed, stoffet er tæt relateret til det daglige arbejde i analyselaboratoriet, og gennemgangen af de enkelte emner er overalt suppleret med laboratorierelaterede beregningseksempler og testopgaver samt statistisk resultatvurdering.

Analyseteknik — instrumentering og metoder er skrevet til laborantuddannelsens kurser i analyseteknik, og til praktikere i det analytiske laboratorium; uddannede såvel som under uddannelse.

Klik her for at gå til bogens hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde opgaveløsninger og supplerende materiale.


Indhold

1 Statistik
1.1 Grundlæggende statistiske størrelser
1.2 Statistisk vurdering af resultater
1.3 Statistik i Excel

2 Kvalitetsparametre
2.1 Kvalificering af udstyr
2.2 Validering
2.3 Verificering
2.4 Valideringsparametre
2.5 Præcision
2.6 Måleusikkerhed
2.7 Nøjagtighed
2.8 Linearitet
2.9 Følsomhed
2.10 Detektionsgrænse
2.11 Kvantifikationsgrænse
2.12 Dynamisk måleområde
2.13 Selektivitet/specificitet
2.14 Robusthed
2.15 SST

3 Potentiometri
3.1 Grundbegreber og elektroder
3.2 Referenceelektroder
3.3 Indikatorelektroder
3.4 pH-måling
3.5 Potentiometrisk titrering
3.6 Redoxpotentiometri
3.7 Kvalificering af titrersystemer

4 Ionselektive elektroder
4.1 Måling med ISE
4.2 Elektrodepotentialer
4.3 Elektrodetyper
4.4 Ionpotentiometri
4.5 ISE-elektrodekvalificering
4.6 Titrering

5 UV-VIS-Spektrofotometri
5.1 Molekylabsorption og Lambert-Beers lov
5.2 Spektrofotometret
5.3 Analytiske metoder
5.4 Spektrofotometerkvalificering
5.5 Metodevalidering/verificering

6 IR-spektrofotometri
6.1 IR-området
6.2 IR-spektre
6.3 Spektertydning
6.4 Instrumentering
6.5 IR-teknik i praksis
6.6 NIR-spektroskopi
6.7 Raman-spektroskopi

7 Chromatografi
7.1 Væske- og gaschromatografi
7.2 Chromatografisk princip
7.3 Fastfase-ekstraktion

8 Chromatografiske beregninger
8.1 Chromatogram
8.2 Kvalitativ bestemmelse
8.3 Chromatografiske parametre
8.4 Kvantitativ bestemmelse
8.5 HPLC- og GC-metodevalidering
8.6 SST

9 HPLC
9.1 HPLC-systemet
9.2 Kolonne og eluent
9.3 HPLC-kvalificering
9.4 HPLC-Fejlfinding

10 Gaschromatografi
10.1 Overblik over GC-systemets opbygning
10.2 Bæregassen
10.3 Injektoren
10.4 Kolonnen
10.5 Detektoren
10.6 Utætheder i GC’en
10.7 Temperaturoptimering af GC-analyse
10.8 GC-kvalificering
10.9 GC-fejlfinding

11 Massespektrometri (MS)
11.1 Ionisering
11.2 Massespektret
11.3 MS-tydning
11.4 Instrumentering
11.5 Chromatografi og MS
11.6 Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization og Time-of-Flight

12 Atomabsorptionsspektrofotometri
12.1 Atomabsorption
12.2 Atomabsorptionsspektrofotometret
12.3 Analytiske metoder
12.4 Grafitovnsteknik
12.5 Kvalificering af AAS
12.6 Metodevalidering/verificering

13 ICP
13.1 Apparatur og virkemåde
13.2 ICP-OES i praksis
13.3 Interferenser i ICP-OES
13.4 ICP-MS i praksis
13.5 Interferens i ICP-MS
13.6 Metodevalidering ICP-OES og ICP-MS
13.7 Microwave Induced Plasma (MIP)

14 Opgaver

15 Referencer

16 Kilder til illustrationer

17 Stikordsregister


Forord

Analyseteknik, Instrumentering og metoder ønsker at give en indføring i mange af de instrumentelle analysemetoder, der anvendes i det kemiske analyselaboratorium. Bogen tager udgangspunkt i praktisk anvendelse og teoretisk indsigt. Intensionen er at sætte bogens brugere i stand til at skabe, forstå og bruge resultaterne fra såvel simple som mere avancerede laboratorieanalyser.

Denne 5. udgave er kraftigt revideret i forhold til tidligere udgaver. Kapitlerne om statistik, kvalitetsparametre, metodevalidering, potentiometri, og chromatografi er skrevet om. Alle øvrige kapitler er ligeledes revideret grundigt. Indholdet er opdateret, afsnit er byttet om, listerne med nøglebegreber er i de enkelte kapitler tilrettet. Designet af bogen er desuden let opdateret.

Kapitlet om flammefotometri, afsnittet om TLC og afsnit om konstruktion af ækvivalenspunkt er taget ud af 5. udgave. Disse findes fremover på bogens hjemmeside, som findes under: Webshop.praxis.dk

Eventuelle fremtidige rettelser til bogen og eventuelt supplerende materiale vil blive lagt på hjemmesiden.

Tak til alle, som er kommet med ideer og kommentarer til brug for bogen. Vi hører fortsat meget gerne fra læsere, hvis der er ønsker, rettelser eller andre kommentarer.

Vi kan kontaktes via info@praxis.dk

Helle Jeppesen og Merete Norsker Bergsøe, 2020

Læs mere >

< Læs mindre

Online adgang
Udg. dato:
17. dec. 2020

ISBN:
9788757138108
Udgave: 5 Forlag: Praxis Redaktør: Bjarke Hansen
599 , 00 kr.
479 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx