Alle titler og serier (1149)
Tilpas udvalg
Vælg kategori

Vælg niveau

Alle

Alle
Tilpas udvalg
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Serie
Greyline er titler, som kan benyttes til frilæsning, temalæsning og emnearbejde om f.eks. demokrati, medborgerskab, historiske emner og socialrealisme...

Greyline er titler, som kan benyttes til frilæsning, temalæsning og emnearbejde om f.eks. demokrati, medborgerskab, historiske emner og socialrealisme.

Serien er udviklet til elever i udskolingen, til kursister på sprogskolerne og til voksne, der har brug for litteratur med relevante emner, som samtidig er læseteknisk lette.

Serie
Gennem flere år har Danske Science Gymnasier arbejdet med udviklingsprojektet Grøn Teknologi. Formålet er at styrke en undersøgelsesbaseret naturfagsu...

Gennem flere år har Danske Science Gymnasier arbejdet med udviklingsprojektet Grøn Teknologi. Formålet er at styrke en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning gennem at udvikle eksemplariske undervisningsforløb inden for dette højaktuelle emne. Disse fire hæfter er udarbejdet i forbindelse med projektet, der er støttet af Lundbeckfonden.

Serie
Serien Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem fortællinger, eksempler, opgaver, projekter og studieretningskapitler. Kerne...

Serien Hvad er matematik? gør matematikken levende og vedkommende gennem fortællinger, eksempler, opgaver, projekter og studieretningskapitler.

Kernestoffet formidles ud fra den vinkel, at matematik er et centralt fag både i videnskabens og kulturhistoriens udvikling – og samtidig et uundværligt redskabsfag på en lang række fagområder. I hvert kapitel introduceres et nyt emne gennem fortællinger, hvor mennesker har løst et problem ved hjælp af en bestemt type matematik.

Serien tilbyder fordybelse i den matematiske teori og inviterer samtidig til eksperimentelt arbejde med animationer og simuleringer, så eleverne selv kan opdage sammenhænge og formulere sætninger og regler.

Seriens website giver adgang til alt ekstramateriale tilknyttet grundbogssystemet: www.lru.dk/hvadermatematik

Her finder du:

 • mere end 80 detaljerede projektoplæg
 • 5 ekstra studieretningskapitler til hhv.: mat-fys, mat-bio, mat-kemi, mat-samf og mat-kultur
 • manualer til værktøjsprogrammer
 • kildematerialer og autentiske datasæt
 • facitlister
 • lærervejledning

Dette materiale er desuden tilgængeligt via QR-koder i den trykte bog samt links i e-bogen.

Nye udgaver af seriens udgivelser efter gymnasiereformen 2017

Seriens udgivelser er skræddersyet til de faglige mål, det faglige indhold og de krav til tilrettelæggelse af undervisningen, som er formuleret i læreplanerne fra 2017.
Hvad er matematik? 1 er første bog på B- og A-niveau og er samtidig en fuldt dækkende grundbog for C-niveau.
Hvad er matematik? 2 er anden bog på B- og A-niveau - og fuldender B-niveauet. 
Hvad er matematik? 3 er tredje og sidste bog på A-niveau.

Serie
HverdagsMatematik udgives til FVU trin 1 og 2. Stofmængden i HverdagsMatematik er stor og kursisten og/eller læreren kan vælge i stoffet. Hvert niveau...

HverdagsMatematik udgives til FVU trin 1 og 2.

Stofmængden i HverdagsMatematik er stor og kursisten og/eller læreren kan vælge i stoffet.

Hvert niveau omfatter:

 • Temabog med 22 temaer, der tager udgangspunktet i kursistens egen hverdag.
 • Opslagsbog med forklaringer til begreber og udtryk.
 • Mediebog med webdel, der lægger op til arbejde med øvelser både i bog og på computer.

Webdelen indeholder vejledning og forslag til supplerende aktiviteter samt animerende introduktioner til udvalgte temaer og begreber. Kursisten kan få støtte til opgaveløsning med vejledende spørgsmål.

Serie
Serien Kernestof er udviklet med tanke på de elever, der finder matematik udfordrende. Teksten er let og overskueligt opbygget med et klart fokus på t...

Serien Kernestof er udviklet med tanke på de elever, der finder matematik udfordrende. Teksten er let og overskueligt opbygget med et klart fokus på tilegnelsen af kernestoffet. Tilrettelægningen sikrer, at elevens selvstændige tilegnelse af stoffet sættes i centrum.

Med udgivelserne i Kernestof-serien får du både grundbogsstof, øvelser og arbejdsopgaver samlet i én bog. Serien findes i fire udgaver rettet mod hhv STX-, HF-, HHX- og HTX-uddannelserne.

 • Serien Kernestof har en knivskarp struktur og et enkelt og visuelt layout med mange grafer og illustrationer.
 • QR-koder på siderne linker til korte film med gennemgang af beviser og hjælp til komplekse udregninger.
 • Cases kobler den kommende viden til elevernes forhåndsviden.
 • Eksemplerne er metodeanvisende og billedskabende.
 • Teorien er enkel og uden støj.
 • De matematiske kompetencer udvikles systematisk og på tværs af bogens kapitler.
 • Træningssider efter hvert kapitel vedligeholder basale regnefærdigheder gennem enkle forklaringer og små opgaver.
 • Facitliste til alle øvelser og opgaver.

På bogens website findes facitlister til træningsopgaverne samt ekstramateriale: prx.dk/kernestof

Serie
Krimi-let er en serie lette romaner med alle genrens ingredienser – til alle der elsker et godt gys og nervepirrende spænding. Snyd, bedrag, intriger ...

Krimi-let er en serie lette romaner med alle genrens ingredienser – til alle der elsker et godt gys og nervepirrende spænding.

Snyd, bedrag, intriger og mord er bare nogle af temaerne i Krimi-let-serien. Helte, skurke og menigmænd optræder i bøgerne, der er skrevet i et letflydende sprog. Emnerne er nutidige og aktuelle eller hentet fra Danmarks historie.

Serie
Lette klassikere er en serie læsepædagogisk bearbejdede udgaver af kendte og populære bøger. Serien henvender sig til læsesvage unge og voksne, der fi...

Lette klassikere er en serie læsepædagogisk bearbejdede udgaver af kendte og populære bøger. Serien henvender sig til læsesvage unge og voksne, der finder originaludgaverne uoverkommelige eller svære at læse, men som gerne vil have en god læseoplevelse.

Der findes opgaver til mange af titlerne i serien.

Serie
Læseværkstedet tilbyder et stort udvalg af frilæsningsbøger til unge og voksne, der har svært ved at læse. Bøgerne er overskuelige, og emnerne er udva...

Læseværkstedet tilbyder et stort udvalg af frilæsningsbøger til unge og voksne, der har svært ved at læse. Bøgerne er overskuelige, og emnerne er udvalgt, så de er relevante for målgruppen. Størstedelen af bøgerne er fiktion, andre er bibliografier, og nogle er inspireret af virkelige hændelser. Der findes opgaver til de fleste titler i serien.

Serien er inddelt i fire niveauer:

 • Rødt niveau (lix 7-10)
 • Grønt niveau (lix 13)
 • Gult niveau (lix 20)
 • Blåt niveau (lix 25-30).
Digital

Dette er den elektroniske bogpakke til lærere på mureruddannelsen. 

Bogpakken aktiveres og tilgås fra praxisOnline. Bemærk, at man skal have et aktivt UNI-Login, da der er tale om en pakke, som er sammensat og prissat specielt til lærere på mureruddannelsen. 

Bogpakken indeholder: 

Adgangen til bogpakken er tidsbegrænset til 4 år. 

Kontakt kundeservice for at købe bogpakken til lærere.

Serie
Ombord er et digitalt undervisningsmateriale, der dækker alle fire trin til FVU-dansk, men med et særligt fokus på kursister med dansk som andetsprog....

Ombord er et digitalt undervisningsmateriale, der dækker alle fire trin til FVU-dansk, men med et særligt fokus på kursister med dansk som andetsprog.

Enkelte emner går igen på tværs af trin, og materialet tilgodeser dermed også undervisningshold med behov for differentiering.

Ombord er digitale forløb, hvor alt er samlet ét sted på praxisOnline. Det henvender sig således både til kursister på kurser med fysisk fremmøde og til de kursister, der har brug for mere fleksible undervisningsformater, fx blended learning eller ren onlineundervisning.

Serie
Ordbøgerne er udviklet til brug i danskundervisningen på sprogskoler og til generel sprogtilegnelse for nye borgere i Danmark. Ordlisterne er udarbej...

Ordbøgerne er udviklet til brug i danskundervisningen på sprogskoler og til generel sprogtilegnelse for nye borgere i Danmark.

Ordlisterne er udarbejdet med afsæt i ordlister fra Dansk Flygtningehjælp. Der er forklaringer på de danske ords forskellige betydninger med mange eksempler, og ordbøgerne har særligt fokus på det sprog, som er nødvendigt for at kunne skabe sig i hverdag i Danmark.

Med disse ordbøger kan kvaliteten i danskundervisningen øges, idet timerne i klassen kan koncentreres om undervisningen og ikke sinkes af omstændelige ordforklaringer.

Serie
Puls er et grundbogsmateriale til de tre første moduler på DU 3. Der er lagt vægt på, at kursisterne i arbejdet med bøgerne får mulighed for at indgå ...

Puls er et grundbogsmateriale til de tre første moduler på DU 3. Der er lagt vægt på, at kursisterne i arbejdet med bøgerne får mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation og for at bruge sproget aktivt i interaktion med andre.

For at undgå, at kursisterne kommer til at tale ’fl ydende forkert’, har Puls hele tiden sideløbende fokus på udtale og grammatik – enten integreret i de enkelte opgaver eller som deciderede udtaleopgaver og grammatikopgaver. Ud over et væld af forskellige opgavetyper indeholder Puls også sjove og afvekslende quizzer og spil.

Emnerne giver kursisterne viden om det danske samfund og forbereder dem til modultest.

Interaktivt website
Både Puls 1 og Puls 2 købes med et interaktivt website tilknyttet med bl.a.:

 • Ekstraopgaver
 • Billedserier
 • Dialoger
 • Lytteforståelse
 • Lyd, grammatik og ekstra ordforråd.

De mange forskellige opgavetyper og i alt over 400 selvrettende øvelser (lytte, læse, skrive og udtale) samt en selvrettende test efter hvert kapitel kan bruges i klassen som supplement til grundbøgerne. Du er desuden sikret en diff erentieret undervisning samt masser af indhold til de kursister, der har lyst til at øve sig og træne deres dansk hjemme.

Blended Learning og fl eksibilitet:

Puls 1 og Puls 2 er også særdeles velegnet til:

 • Blended Learning, dvs. en kombination af tilstedeværelse og ansigt-tilansigt-undervisning, og til selvstudium og e-learning
 • Kursister, der gerne vil lære dansk hurtigt, men ikke har tid til at komme til undervisning fl ere gange om ugen. Materialet er tilrettelagt med en fl eksibilitet, der gør, at kursister med en travl hverdag pga. arbejde, studier, rejser kan arbejde med materialet.

Man bruger bogen i klasseundervisningen og via websitet derhjemme.

Cooperative Learning
I alle tre Puls-bøger er der inddraget nogle af Spencer Kagans Cooperative Learning-strukturer, der involverer alle aktivt på samme tid, og som giver rig mulighed for at ytre sig i relevante og vedkommende diskussioner.

Sider

Side 3 af 5