Gamificator - MissionVind

Dyst om faglige udfordringer med MissionVind-app

Mission : Brobygning

PRAXIS er projektleder på projektet Gamificator - det skal være fedt at gå i skole.

Gamificator har fokus på at få flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse indenfor industriens fag. Eleverne skal få (mere) lyst til at lære og opdage erhvervsuddannelse som en mulig ’karrierevej’. Fokus i projektet er på:

  • Praksisnær og meningsfyldt undervisning i grundskolen og i brobygningsforløb
  • Brug af state-of-the-art digitale læremidler i form af en game-app til mobilen
  • Sjov oplevelse, konkurrence, spil og leg via events, hvor eleverne agerer i både klasseværelse, skolegård og cyberspace

I projektet er udviklet en app, MissionVind, hvor grundskoleelever dyster med hinanden om løsning af faglige udfordringer, kaldet missioner.

Missionerne er baseret på grundskolens Fælles Mål for fysik og matematik og koblet med de erhvervsfaglige mål for smedeuddannelsen. Det hele sættes op som et ’Game’ i MissionVind-appen, som spilles på elevernes smartphone.

MissionVind er skræddersyet til brobygningsaktiviteter - både i klasseværelset på folkeskolen og under besøg på erhvervsskolen.

PRAXIS gennemfører projektet i samarbejde med Rybners og folkeskolen Nordre Skole.

Gamificator støttes af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, og projektets produkter udvikles i løbende samarbejde med DI, CO-industri og Hands-On.

Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, kan du kontakte PRAXIS.

Kontakt
Charlotte Højrup
cmh@praxis.dk
2086 6216