Den Digitale Erhvervsskole

Digitalisering af læringsrummet

Den Digitale Erhvervsskole er et løbende samarbejde og netværk mellem EUC Syd, HANSENBERG, Rybners, Esbjerg Produktionsskole og PRAXIS. De 5 partere arbejder med idéudvikling og iværksætning af projekter på tværs af de tre skoler med fokus på brug af digitale læremidler, hvor det giver mening i undervisningen på erhvervskolerne, fx følgende:

  • Bliv i uddannelse
  • Læseløft Syd
  • MissionEUX
  • Sam-undervisning på skolernes Teknisk Design-uddannelser med brug af Lync
  • Fælles udvikling af IT-baseret undervisningsmateriale på skolernes Auto-uddannelser

 

 

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om Den Digitale Erhvervsskole, kan du kontakte PRAXIS.

Kontakt
Charlotte Højrup
cmh@praxis.dk
2086 6216


___________________________________________________

OBS! leder du efter konferencen fra september 2015, om Den Digitale Erhvervsskole 3.0 - 'På vej mod en ny didaktik' - så se her.