Projekter

Vi deltager i mange samarbejdsprojekter

Har du en idé til et projekt eller en forespørgsel til os, så kontakt os

Vi deltager i mange samarbejds- eller udviklingsprojekter med uddannelsesinstitutioner og organisationer. Det kan være alt fra udvikling af læremidler, digitale læremidler og læseløft til motivation og et projekt som fx 'Bliv i uddannelse - digital coaching', der skal hjælpe elever og mentorer med at bekæmpe frafald.

Har du en idé eller en forespørgsel til os om deltagelse i et nyt projekt, så kontakt PRAXIS.

Kontakt
Charlotte Højrup
cmh@ef.dk
2086 6216