Bestyrelsen

PRAXIS' bestyrelse består af medlemmer udpeget af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Dansk Industri, CO-industri, PRAXIS' bestyrelse samt medarbejderne i PRAXIS. 

Organisationsudpegede medlemmer

:

Web Larsgoldschmidt

Partner Lars Goldschmidt (formand)
Goldschmidt Rise and Shine I/S
Mail: lg@riseandshine.dk

 

Web Peterrimfort

Souschef Peter Rimfort
CO-industri
Mail: pr@co-industri.dk

 

Web Ingooesterskov

Rektor Ingo Østerskov
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Mail: rektor@kea.dk

Medarbejdervalgte medlemmer:


Web Karen3Forlagsredaktør Karen Agerbæk


Mail: ka@praxis.dk
Web Thomasr3

Redaktionschef Thomas Rump
Mail: tr@praxis.dk

 

Se PRAXIS' redegørelse for god fondsledelse her.
Se uddybende information om bestyrelsesmedlemmerne her
 

 

Web Poulsoe

Direktør Poul Søe Jeppesen (næstformand)
Aalborg Handelsskole
Mail: psj@ah.dk


 Web Finn Carlsen

Direktør Finn Karlsen
EUC Syd
Mail: fka@eucsyd.dk

 

Web Larskunov

Direktør Lars Kunov
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Mail: lku@deg.dk


 

 Web Charlotte3

Teamleder Charlotte Højrup
Mail: cmh@praxis.dk