webBogens funktioner - film

Få et hurtigt indblik i, hvad en webBog kan ...

Vi har her lavet en lille skærmoptagelse om en webBog, så du kan få en god fornemmelse af en webBogs funktioner og hvordan den kan spille sammen med iPraxisforløbene i praxisOnline.

En webBog indeholder et afgrænset fagstof eller kernestof, som man kender det fra en 'grundbog', der også indeholder øve- og refleksionsopgaver.

Fordelen ved webBøger er, at de kan mange flere ting end en trykt bog.

webBøgerne i praxisOnline er interaktive og fungerer fleksibelt med rig mulighed for differentiering.

 Erhvervsfag Grundforloeb

Indholdet følger kendte principper fra faglig læsning, og der er fokus på læringsmål og alle væsentlige faglige begreber, lige som der er før-, under- og efteraktiviteter.

En webBog indeholder desuden ordforklaringer til faglige begreber, og det er muligt også at slå en ekstra gråzoneordbog til.

Søgefunktionen i webBogen fungerer 'på tværs', så man fx. kan søge efter billeder, film, opgaver m.m.

Der er særlige lærervejledninger rundt omkring på de enkelte sider, som kun læreren kan se.

Se film om webBogen her.

Introduktion til webBogen på praxisOnline - 15 min

 

Samme film opdelt i mindre kapitler:

Introduktion til webBogen på praxisOnline 1 - 3 min 

Introduktion til webBogen på praxisOnline 2 - 2,5 min 

Introduktion til webBogen på praxisOnline 3 - 6 min 

Introduktion til webBogen på praxisOnline 4 - godt 1 min 

Introduktion til webBogen på praxisOnline 5 - godt 2 min