praxisOnline til eud og eux

Digitalt læremiddelkoncept

praxisOnline er digitale læremidler til eud og eux.

Konceptet omfatter tre praksisrettede og motiverende elementer, der spiller sammen og giver mulighed for spændende, fleksibel og differentieret læring.

Hver fagpakke består af:

  • webBog – didaktiseret kernestof med fagspor
  • iPraxis – interaktive læringsforløb og opgaver
  • mobilMission – gamification med læring og bevægelse

Po Alle 3 Devices

praxisOnline indeholder mange fagpakker.

Hvis du ønsker et detaljeret overblik over indholdet i hver enkelt fagpakke, herunder sidste nyt om, hvad der er 'på vej', kan du med fordel kigge i vores kataloger - se links herunder.

Mere info

  • Seneste katalog med overblik over læremidlerne på praxisOnline her.
  • Seneste katalog om læremidler til SOSU på praxisOnline her.
  • Seneste nyhedsbrev om praxisOnline her.
  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev om praxisOnline her.
  • Se vores nye praxisOnline-brochure her.

 

Dorthe Carstensen er lærer på EUC Syd, hvor man benytter praxisOnline. Hør hvad Dorthe fortæller om sin oplevelse med praxisOnline.

Baggrund
Da den nye eud-reform blev vedtaget, gik vi straks i gang med udvikling og produktion af praxisOnline. Redaktionen blev udvidet, og der blev 'mandet' op i vores digitale afdeling.

PRAXIS har mange års erfaring i at udvikle læremidler sammen med erhvervsskolerne og de faglige udvalg. Derfor indgik vi i partnerskaber med en række tekniske og merkantile erhvervsskoler om det digitale læringskoncept.

Vi så det som en unik chance for at tænke nyt - og vi har udviklet et moderne, sammenhængende læremiddelkoncept, der passer til en digital tidsalder og tilgodeser erhvervsuddannelsernes behov og ønsker.

Læremidlerne til eud og eux understøtter de pædagogiske målsætninger og dækker læringsmålene i reformen. 

Kontakt
Thomas Skytte
ths@praxis.dk
2962 5612