10. klasser og EUD10

Nye erhvervstonede læremidler til dansk, matematik og engelsk

Med den nye EUD-reform er også kommet en ny, erhvervsrettet 10. klasse, kaldet EUD10

EUD10 skal styrke overgangen fra grundskolen til EUD
Da EUD-reformen trådte i kraft august 2015, var en af de nye ting, der blev sat i værk, EUD10 – den nye, erhvervsrettede 10. klasse, hvor eleverne introduceres til erhvervsuddannelsernes grundforløb, samtidig med at de tager den obligatoriske del af 10. klasse. EUD10 skal være med til at opfylde målsætningen om at styrke overgangen mellem grundskolen og de erhvervsrettede uddannelser.

Vi har været i fuld gang med at udvikle nye digitale undervisningsmaterialer til den nye EUD-reform, herunder også til EUD10 i fagene dansk, matematik og engelsk. Materialerne har en erhvervstonet vinkel, samtidig med at de følger bekendtgørelsens mål for fagene og understøtter de pædagogiske målsætninger i den nye EUD-reform.

Tematiserede og erhvervstonede læremidler til EUD10
Læremidlerne til EUD10 er kendetegnet ved, at de er tematiseret, at indholdet er praksisnært, og at der er indbygget forskellige muligheder for differentiering. Det kommer til udtryk ved, at de enkelte kapitler er opbygget på samme måde med grundlæggende stof og valgfrie aktiviteter/opgaver – alt sammen inden for samme tema. Dette betyder, at eleverne kan arbejde med forskelligt indhold og alligevel kan have en fælles dialog i klassen. Samtidig gives der i alle kapitler konkrete eksempler på erhvervsfaglige områder, hvor eleverne kan møde temaet ude i den virkelige verden. Derudover er der praktiske øvelser, så eleverne kan mærke læring på egen krop.

De tematiserede opgaver og aktiviteter peger mod de fire hovedområder i den nye EUD-reform:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport.

Eud10 Alle Tre 250Px Bred

EUD10-læremidlerne er lavet som interaktive webBøger
En webBog er en interaktiv digital 'bog', som elev og lærer logger sig på online. I webBogen kan eleverne arbejde differentieret med forskellige mål, sideløbende med at materialet kan bruges til fælles formidling og dialog i klassen. Der er øvelser og opgaver til alle bogens emner, og desuden kan den enkelte lærer lægge sine egne opgaver ind. Det er webBogens store force, at læreren kan tilpasse den til sin egen måde at undervise på, til sine egne elever og til deres individuelle niveauer.

Tilskud fra UVM til digitale læremidler til folkeskolen
Der kan opnås tilskud til webBogen efter regler om tilskud til digitale læremidler til folkeskolen, hvis materialet indkøbes af en kommune, og er godkendt af UVM. DANSK10 er godkendt og tilskudsberretiget, og vi forventer også, at MATEMATIK10 og ENGELSK10 bliver tilskudsberretiget. Se mere om tilskudsmulighederne på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Køb læremidlerne til EUD10 i webshoppen
WebBøgerne kan købes i vores webshop som licenser til hhv. 1, 3, 6 og 12 måneder pr. elev.