Optagelsesportal

Optagelsesportal er et studieadministrativt støttesystem, som effektiviserer sagsbehandlingen og digitaliserer dialogen med elever i optagelsesproceduren.

Med Optagelsesportal kan institutionen dels servicere ansøgere med den information, som de ofte efterspørger, dels afskaffe de fysiske breve og reducere antallet af henvendelser til institutionen pr. telefon og mail i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Optagelsesportal er et velafprøvet system, som i dag anvendes af professionshøjskolerne.

Institutionen får et effektivt dialogværktøj

  • Institutionen kan informere ansøgere, både automatisk og manuelt
  • Institutionen kan organisere henvendelser til ansøgerne i skabeloner, fx pr. KOT-områdenummer, uddannelse, efter optag m.m.
  • Systemet sender automatisk besked til ansøger, når der sker en statusændring på en ansøgning
  • Systemet masseudsender tilbud om studieplads til ansøgere den 30/7

Institutionen får overblik

  • Enkel søgefunktion skaber overblik over ansøgere og ansøgninger
  • Institutionen modtager automatisk rapporter med ansøgertal via systemet

Tryghed for ansøger

  • Ansøger kan følge ansøgningsproceduren, herunder se udsendte mails og vedhæftede filer
  • Ansøgeren kan bekræfte/afvise tilbudt studieplads
  • Systemet understøtter flere sprog

 

Optagelsesportal er en webapplikation, som integrerer med SIS.

Løsningen leveres som Software-as-a-Service og drives i et certificeret driftscenter.

Layoutet er fleksibelt og kan tilpasses, så det matcher institutionens stil (font, farver, billeder).

Vil du vide mere 

Skriv til Claus Schmidt på csc@praxis.dk.