mobilMission - praxisOnline

mobilMissioner i praxisOnline

Som en del af vores nye praxisOnline læremiddelkoncept har vi udviklet 13 nye mobilMission apps til eud/eux.

Konceptet med mobilMission bygger bro mellem bevægelse og faglighed, udvider læringsrummet og inddrager virkeligheden i skolen. Eksempelvis kan man arbejde med body-geometri, grafer med snore udendørs, film af voxpop/interview med kunderne hos den lokale købmand, fotodokumentation fra studieturen. Mulighederne er uendelige, og appen kan fungere på alle trin og til alle fag.

Læs mere om mobilMissioner i praxisOnline her.