Hands-on Missionen

Industriens uddannelser på Skills 2016

Ved DM i Skills i Fredericia 2016 undersøgte 170 skoleelever industriens uddannelser med Hands-on Missionen.

Hands-on Missionen er mobillæring, og eleverne løste derfor opgaver ved hjælp af mobilen på bl.a. otte uddannelsesstande inden for industriområdet. 

Gennem appen blev eleverne motiveret til at undersøge nye og ukendte job, og de fik en masse ny viden med hjem om uddannelser, de aldrig havde hørt om før. 

Missionerne i appen krævede, at eleverne var aktive på standene, dels med at læse informationer for at finde korrekte svar, dels med at stille spørgsmål til repræsentanter på standene. Fx skulle eleverne finde ud af, hvor lang tid forskellige uddannelser tager, eller hvilke karrieremuligheder, du får med industriens uddannelser.

Hands-on Missionen er samtidig et spil med point, og der blev givet ekstra point og badges for særligt kreative svar.

Hands-on er en indsats, der skal få flere unge og voksne til at vælge en erhvervsuddannelse i industrien. Hands-on Missionen var en sjov måde at formidle industriens uddannelser på og derved vække de unges nysgerrighed for disse uddannelser.

Læs mere om Hands-on Missionen på Skills 2016 her.

Læs om Hands-on kampagnen her.

Mere info om Missions-appen
Hvis du er interesseret i at høre mere om Missions-appen til Hands-on eller en af de andre versioner af Missions-appen, vi har udviklet, så kontakt PRAXIS:

Kontakt
Henrik Ankersø
han@praxis.dk
5190 0088