MyMission - game app

Det skal være sjovt at gå i skole

Brug mobilen til bevægelse, leg og læring
MyMission game app er et mobilt læringskoncept, der benytter gamification (spil og leg) som motiverende og engagerende drivkraft for læring. Med andre ord er MyMission et spil, som sætter læring i gang. 

Læreren styrer spillet fra en pc. Herfra sendes missioner ud til eleverne, der tilgår dem via en app på deres mobiltelefon. 

Missionerne er i bund og grund opgaver, aktiviteter og udfordringer, som kan løses individuelt eller i grupper. Løses en mission i grupper, kan appen indstilles, så den automatisk inddeler eleverne i grupper, og spillet er hurtigt i gang.

Missionerne er inddelt i kategorier, så læreren let kan finde missioner, som passer til undervisningen. Læreren kan selv supplere med egne missioner i appen.

Sosumission

Eleverne dokumenterer deres løsning med fotos eller film. På den måde udnyttes mobilmediets særlige force, hvilket sikrer et godt flow i spillet. Samtidig appellerer billeder og film i højere grad end tekst til dynamisk læring og aktivitet. Endelig kan elever, der ikke er stærke i skriftlig kommunikation, deltage og konkurrere på lige fod med de øvrige elever. 

Læreren godkender eller afviser elevernes løsning, og eleverne opnår point for godkendte missioner. Læreren kan skrive en feedback til eleven og tildele badges for veludførte missioner.

Missionerne kan også indstilles således, at eleverne skal godkende hinandens missioner. Derved kommer eleverne til at forholde sig til løsningen endnu engang, og de skal argumentere for godkendelse eller afvisning. 

  

Denne lille stemningsfilm er fra Skills 2015, hvor appen første gang blev afprøvet af folkeskoleelever.

MyMission fås i forskellige udgaver til både eud og folkeskolens ældste elever:

mobilMission - praxisOnline
Appen er det tredje ben i praxisOnline til grundfag på eud og eux. praxisOnline består af webBøger, iPraxisforløb og mobilMissioner, og mobilMissioner er det legende element i undervisningen. Læs mere her.

minMission - bevægelse i folkeskolen
Appen opfylder målet om bevægelse i 45 minutter hver dag. Appen kombinerer desuden bevægelse med den faglige undervisning. Fås til dansk, matematik og engelsk. Læs mere her.
____________________________________________________________

Få en skræddersyet app
MyMission er et generisk koncept, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke missioner der kan indgå i appen. Her kan du se eksempler på, hvordan MyMission er skræddersyet til særlige formål:

Den Grønne Boks - vejledning
Odense Kommune åbnede i august 2015 et nyt, spændende vejledningshus, hvor appen indgår som et sjovt og interaktivt redskab til at vejlede folkeskoleelever om erhvervsuddannelser. Læs mere her

SOSU Mission - læring og bevægelse
SOSU Randers, SOSU Sjælland og SOSU Syd har udviklet SOSU Missionen med en række bevægelsesmissioner, der skal sikre kravet om 45 minutters daglig bevægelse i undervisningen på eud. Læs mere her

Hands-on Missionen - Industriens Uddannelser
På DM i Skills 2016 og 2017 var Hands-on Missionen en sjov måde at formidle Industriens Uddannelser på og vække de unges nysgerrighed for disse uddannelser. Læs mere her.

Hvis du eller din skole ønsker at få jeres helt egen app, kan du kontakte PRAXIS for en uforpligtende snak og præsentation af MyMission.

Kontakt
Henrik Ankersø
han@praxis.dk
5190 0088